25 Dec 2023

CONFIDENZA

.
Confidenza / Vast Betrouwen
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.4034 d.d.25.12.23
digital art
iconography (click.txt)
.
ColoriMii - Netherlands
.
--click picture to enlarge--
____________________________________

19 Dec 2023

GEHEUGNISSE


.
Geheugnisse / Behoudnisse
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.4033 d.d.15.11.23
digital art
iconography (click .txt)

.
ColoriMii - Netherlands
.
--click picture to enlarge--
____________________________________

Behoudzucht

Het geheugen is een onbetrouwbare
Metgezel, slentert slepend mee, je hele
Leven, stuurt de verkeerde kant op, schelen
Kan het hem niets, mimet zijn loze gebaren.

Hij bouwt een mausoleum van de dingen,
Geeft je dan jenever, die vergetelheid
Schenkt, geen conservatie of puurheid, en kwijt
Ben je al je doden die niet aandringen.

Als ik dicht, oefen ik op het vermoorden
Van de zwaarte en het ware inhouden:
Ik benoem de pijn, slechts binnen de boorden

Van mijn taal, die gewichtloos als de koude
Valwinden opstijgt en niets kan behouden.
Want ik ben zoveel kleiner dan mijn woorden.

C. Gijsen.

____________________________________

19 Mar 2022

THEORIA / PRATTICA - Θ / Π

THEORIA / PRATTICA  Θ / Π
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL

cat.nr.4032 d.d.01.01.22

Psychecolorogy nr.208 / electronic

.
ColoriMii - Netherlands
.
contribution to mail art project: The Artist's Studio 2022
https://artiststudioproject.blogspot.com
.
--click picture to enlarge--
_______________________________________________________________

references 

 

19 Apr 2021

PRINCIPIO / FINE - Begin en Eind

PRINCIPIO / FINE - begin / einde
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL

cat.nr.3809 d.d.18.04.21

Psychecolorogy nr.209 / electronic

iconography (click .txt)
.
ColoriMii - Netherlands
.
contribution to mail art project: Endings / Beginnings - Canada 2021
mailmania6.blogspot.com

.
--click picture to enlarge--
_______________________________________________________________

De Tijd
(Begin en einde)

De stokoude denker zegt dat God niet bestaat, maar
De Tijd vervangt; die ontrolt zich zonder overleg
Begin en einde zijn slechts kopieën van elkaar,
Ons bestaan niet meer dan een amuse: hapslikweg

Jonge dichter rijmt de middelpuntzoekende kracht,
Bekneld tussen wat was -in herinnering één dag-
En wat komt, zwanger van de dood, omarmt hij de macht
Van een stralend heden, vergeefs: een spottende lach

Vraag hoe het werkt beter aan de kalme prins-gemaal,
Hij ruilde kapiteinspet voor bolhoed, zonder hier-
Over te klagen, zijn leven uitgestrekt en klein

Of liever nog, raadpleeg het argeloze kind, zijn
Leven is zonder klokkijken, alleen het totaal
Telt, accepteert van de tijd enkel het speelkwartier


C. Gijsen


_______________________________________________________________

24 Mar 2021

PERSEVERANZA / VITTORIA - Volhardinge / Overwinning

.
PERSEVERANZA / VITTORIA
Volhardinge / Overwinning
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3808 d.d.15.03.21
Psychecolorogy nr.208 / electronic
iconography (click .txt)
.
ColoriMii - Netherlands
.
--click picture to enlarge--
_______________________________________________________________

L'ORFEO - Monteverdi - polyptich 5/5

.
PURGATIONE
(L'ORFEO) polyptich 5/5

Suyveringe

The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL

cat.nr.3807 d.d.31.12.20

Psychecolorogy nr.207 / electronic

iconography
(click .txt)

.

ColoriMii - Netherlands

.

--click picture to enlarge--

_______________________________________________________________

14 Feb 2021

L'ORFEO - Monteverdi - polyptich 4/5


.
PUNITIONE (ORFEO) polyptich 4/5
Straffinge
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3806 d.d.24.12.20
Psychecolorogy nr.205 / electronic
iconography (click  .txt)

.
ColoriMii / C. Gijsen - Netherlands
.
--click picture to enlarge--
_______________________________________________________________

Akte 4


Jullie god hoort niets, maar mijn muziek streelde het oor
Van de dodenhoeders, ik bad, smeekte en riep aan:
‘Geef haar terug, geef haar terug!’, klonk mijn eenmanskoor 
Het sneeuwde in mijn hoofd, ik hoorde een bel zacht slaan

Zij was het, zij liep naar mij toe, lichaam werd uit geest 
De mens is mooi, lopend met een onmogelijk lot:
Vooruit gaan naar niets, vliegen zonder vleugels, een feest
Zonder te denken aan het doven van het genot

Maar leven is omkijken, een permanent haken
Naar ankers, moederlijke troost en zekerheden
Ik zocht houvast in een onbetrouwbaar verleden 

En mijn liefde en leven hadden geen toekomst meer
Zij ging voorgoed, versteende, werd een schrijnend baken
Van herhaald, hopeloos verlies; elk mens sterft twee keer


C. Gijsen


_______________________________________________________________

24 Jan 2021

L'ORFEO - Monteverdi - polyptich 3/5


.

COLERICO / SPERANZA 
(ORFEO) polyptich 3/5

choleric / hope

The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL

cat.nr.3804 d.d.27.11.20

Psychecolorogy nr.204 / electronic

iconography
(click .txt)

.

ColoriMii / C. Gijsen - Netherlands

.

--click picture to enlarge--

_______________________________________________________________

Akte 3


Trouwens, de onderwereld bleek wit, overwegend.
Mijn wankelmoedigheid putte er kracht uit, door hoop
Gedragen zag ik de zwarte rivier, bewegend
Tussen zoemend wit instrumentarium, ‘ik loop

Over water’, dacht ik. Als een bevreesd zingend kind
Ging ik binnen: witte uniformen en bureaus
Wat stonden er hier veel bloemen, zij vormden een lint
Voor de doden, legde iemand op haar borst een roos?

Charon? Een dommelende nachtportier, uitgewoond
Door het eeuwige heen-en-weer, zijn radio speelt
Hem zacht weg van zijn plicht, mijn queeste kon aanvangen

Ik moest naar de geneesheer-directeur, hij die heelt
Maar zijn muze zocht ik eerst, want wie dient, die beloont
Mijn lied klonk tot haar: “Kun je iets kapot verlangen?”


C. Gijsen

_______________________________________________________________

L'ORFEO - Monteverdi - polyptich 2/5


.
FATO - ESSILIO
(L'ORFEO) polyptich 2/5
fate / exile
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3803 d.d.21.11.20
Psychecolorogy nr.203 / electronic
iconography (click .txt)

.
ColoriMii / C. Gijsen - Netherlands
.
---click picture to enlarge---
_______________________________________________

 
Akte 2Mijn vrouw was dood. Zeiden ze. Maar ik kon haar horen.
Iedereen huilde en schreeuwde, baadde in tranen
Ik luisterde naar de zang in mijn dove oren,
Haar roep uit de diepte, ook daar schijnen de manen

Als de wanhoop aanklopt en de angst komt aanrollen,
Kruipt de spanning op de ketting: het zachte breken
Van de schakels tussen mens en god; dit uithollen
Maakt de kunst tot louter vorm, een machteloos smeken.

Maar ik weende niet, gaf niet toe en stemde mijn lier,
Ik zocht een olifantenpad, een helse afslag
Waar zij beneden aan het eind ervan zou wachten

De onderwereld zag een gewond maar strijdend dier
Geen compromis zocht ik: leven of dood, nacht of dag
Ik hoonde de realisten, die mij uitlachtenC. Gijsen

____________________________________________

15 Dec 2020

L'ORFEO - Monteverdi - polyptich 1/5

 .
VIDE ALLEGREZZA (L'ORFEO -  polyptich 1/5)
the cheerful life
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL

cat.nr.3802 d.d.28.10.20

Psychecolorogy nr.202 / electronic
iconography (click .txt)

.
ColoriMii / C. Gijsen - Netherlands
.
--click picture to enlarge--

____________________________________________________

Akte 1Hoor de zwartkijkers en pessimisten, daarbuiten,
Bederfelijk hun bezwaren en obstructies, want
Wij zijn binnen en nu onsterfelijk, hand op hand,
Blik gekluisterd aan blik; fluiten, lieren en luiten

Bejubelen onze band hier in het paradijs
Van de mensen, - Kun je er de hemel namaken? -
Er is wijn en er zijn oesters, in de tuin waken
Onze vrienden over ons geluk, wij gaan op reis

Op dezelfde toonhoogte zingen onze stemmen
En wij dansen in dezelfde maat op mijn muziek
Haar toon zuiverder, haar pas puurder dan de mijne

Ik voel mij oplossen, in haar ogen verdwijnen
Achter ons trekt de kou op, klinkt een valse ritmiek
Wat ritselt in gras? Wie wil onze liefde temmen?


C. Gijsen


__________________________________________________

5 Oct 2020

Eternita / Eeuwigheyt

.
ETERNITA / EEUWIGHEYT
(for Pien)

The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL

cat.nr.3801 d.d.30.09.20

Psychecolorogy nr.201 / electronic

.

ColoriMii / C. Gijsen - Netherlands

.

--click picture to enlarge--

_____________________________________________________


EternitaDe dood komt soms aangekondigd, een verwachte gast,
Nog juist niet welkom, maar vanzelfsprekend als het weer
Een heraut gaat hem dan vooraf, zonder overlast,
Geen klaroen, maar een gitaar die tokkelt, ommekeer

Tekent de partituur die gespeeld wordt, zacht wiegend
Op de thermiek van het hemelrijk, als een vliegtuig
Dat alleen kan stijgen, niet terug hoeft, mild liegend
Over de hoge bestemming: “Ik vecht niet, ik buig.”

Waar zij eens schiep en morrelde, vorm gaf en kampte,
Zoals elk mens de materie trachtte te weerstaan,
Gaat zij nu stil naar boven, maakt kunst van het lekkend

Universum, hemellichamen tuimelen, slaan
Geweldloos in op ons hart, dat eerst nog verkrampte,
Maar haar daar nu voor eeuwig ziet staan: indrukwekkend


C. Gijsen

_____________________________________________________

Adulterio / Trouw, on-trouw


.
ADULTERIO / ON-TROUW
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3799 d.d.28.09.20
Psychecolorogy nr.200 / electronic

.
Mr. Colori / C. Gijsen - Netherlands
.
--click picture to enlarge--
____________________________________________________________


Overspel

 

Zij aan zij, verstrengeld in vanzelfsprekende
Harmonie, zonder een afspraak of verwachting,
In het oneindige, met onberekende,
Overgave, de man is weg, de verzachting
 
Alom bedwelmend, Eva en Hera kussen
De hemelen en de onderwereld, strelen
Elkaars haren, armen en borsten in lussen
Van stralend genot, weet: wij twee zijn met velen
 
En dat zij daarna gewoon zit, alsof er niets,
Binnenin haar postamoureuze schoonheid bloeit
Zij, terwijl beide, blinde echtgenoten, iets

Eerder simpel vergeten, balken, ieder loeit
Op zijn eigen manier, maar vergeefs: ingelijfd
Al en slechts schrale symboliek, afijn, zij blijft.


C. Gijsen

____________________________________________________________

14 Jun 2020

Pentimento - Spijt / Berouw


.
PENTIMENTO / SPIJT - BEROUW
Better safe than sorry

The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3797 d.d.08.05.20
Psychecolorogy nr.199 / electronic
iconography (click .txt)

.
Mr. Colori / C. Gijsen - Netherlands

.
--click picture to enlarge--

____________________________________________________________


Berouw/Spijt


Ploegen wordt graven, er is hier geen rechte voor,
Vruchten rotten op het land, offers verdringen
Zich, echo van Calais’ burgers, om in het spoor
Te treden van de boetvaardige; de dingen

Verliezen aan gewicht onder de vage vloek
Van een rond waaiende doder, de gesels zijn
Niet aan te dragen, ieder leest hetzelfde boek,
In vodden, ten hemel schreiend roemt men de pijn

Ik ben in de academie van het berouw
De talentloze, gooi mantel, doornen en kruis
Woest van mij af, geen heer of god is verdraagbaar

In mijn biotoop, luister: voor wie of wat zou
Ik buigen, want de enige spijt in dit huis
Wordt betuigd bij de geboorte, dan is het klaar


C. Gijsen

____________________________________________________________

Providenza - Voorsigtigheyt

.
PROVIDENZA / VOORSIGTIGHEYT
Better safe than sorry
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3796 d.d.28.04.20
Psychecolorogy nr.195 / electronic
iconography (click .txt)

.
Mr. Colori / C. Gijsen / E. Honders - Netherlands 
.
--click picture to enlarge--
____________________________________________________________


VoorzichtigheidAngst is de moeder van de voorzichtigheid.
Je opdrachten: verzamel moed en verlicht
Het leven, doe de porseleinkast dicht,
Vaar met onklaar roer, raak het overzicht kwijt

Verlies je doel, verdubbel dan je inzet,
Kijk zonder een spiegel naar je achterhoofd,
Verbreek de eed op de makheid (nooit beloofd),
Lik het virus van de klink, zwem in het net!”

Trap er niet in, deze school leert domheid,
Schiet losse flodders naar de hemel, nooit raak
Het curriculum een mix van hoon en spijt

Willen en durven, voel de afgrond die gaapt
Voor wie een held wil zijn, één temmende taak:
Kijk naar het gezicht van je vrouw als ze slaapt


C.Gijsen

____________________________________________________________


Prudence


“The mother of caution and prudence is fear.
Your mission now: rouse up a brave mind, don’t look
before you leap, leave the front door off the hook,
unhinge the rudder, let the course be unclear,

raise the stakes, though you’re lost without a candle,
back up without mirrors or a sideways look,
break codes of meekness (an oath you never took),
run aground, lick that virus off the handle!”

Don’t buy it, this school teaches tunnel vision
and fires blanks at random into the blue,
its program a mix of regret, derision,

wanting and daring - feel the yawning chasm.
Would-be heroes, look at the one dear to you:

her sleeping face curbs such enthusiasm.


translation: Erik Honders

____________________________________________________________