22 Sept 2011

Inverno - De winter

.
Inverno - winter colours
 ColoriMii - The museum of Instant Images
Cat.nr. 1523 d.d.19.12.06
electronic - Winter Colors - Iceberg Blue
.
--click picture to enlarge--
.
__________________________________ 
de Winter
De Winter is een aftandse heks, weg
Van de wereld, op een eenzame alp
Brouwt zij haar cocktail van ligusterheg,
Lippenstift, blauwalg en de laatste scalp

Van de laatste Apache die dood viel
Haar gevangen Adonis moet drinken,
Moet lijden, haar berijden, aan haar hiel
Likken, zijn tranen laten verklinken

"Ik kan de Winter niet meer verdragen
Haar ijskoude haat snijdt kleur uit de sneeuw
Laat de warme zon mij wakker kussen!"

Smeek niet, Adonis, ben niet verslagen
Kijk naar de kol, na een dierlijke geeuw,
Baart haar oude karkas licht: drie zussen

               
C. Gijsen
__________________________________
Winter

Winter is a run-down hag who, high up
and far from the world on a lonely alp,
concocts her foul cocktail of privet shrub,
lipstick, blue-green algae and the last scalp

of the last proud Apache to drop dead.    
Her captive Adonis has to say cheers,
drink to her health, then lick her boots in bed,
suffer and stuff her. He voices his tears:

“I cannot stand this Winter anymore, 
her ice-cold hate cuts colours from the snow,
let the sun kiss me awake, melt her scorn!”

Stop begging, boy. Now get up from the floor,
her carcass yawns like a beast. Watch the show,
see light – three sisters – from her being born.
 

translation  Erik Honders
__________________________________