22 Sept 2011

Primavera - De lente

.
Rokjesdag / Nimph 
ColoriMii - The museum of Instant Images
   Cat.nr.1538  d.d.21.04.09 
   electronic - Ice, ice, ijsmeisjes
    Psychecolorogy nr. 109 
.
--click picture to enlarge--
.
__________________________________
de Lente

De Lente is drie zussen, verbonden
Door onzichtbare dwarslijnen, gouden
Ringen en vijf zwart-witte rashonden
Niemand zal ooit ongeschonden houden

Van 1 van hen, in hun gebarenspel
Een wufte waaier van toespelingen
En niet na te komen, immers te fel,
Beloften: stremmende staartdelingen

Ik kom binnen op mijn mooist, de spieren
Liggen hard op mijn blauwe aderen
Mijn kersenrode bril verblindt mijn ogen

Want de Lente mag je zo niet vieren
Muzen mag je niet zo benaderen:
Zij stijgen op in juichende bogen


C. Gijsen
__________________________________
Spring

Spring does not come alone, for she combines
three sisters linked by gold rings, black and white
purebred dogs (five) and unseen transverse lines.
Love one of them and you will feel the bite.

Their gestures are a web where you’ll be trapped
in a range of frivolous allusions
and promises too fiery to be kept,
unfulfilled like curdling long divisions.

Then I come in, I look my very best,
the muscles hard and clear beneath blue veins,
my glasses, cherry-red,  dazzle my eyes.

This is no way to celebrate Spring’s reign,
not how the Muses ought te be addressed,
so - curving jubilantly - up they rise.   

translation  Erik Honders
__________________________________