11 nov. 2010

AIRMAILART

.
Navy department of Mii

ColoriMii - The museum of Instant Images
Cat.nr.1663 d.d.11.11.10
envelope/electronic
Snowplane nr. 43
contribution to: Modesto Art Museum, Modesto, CA, USA
.
 --click picture to enlarge--
.

13 okt. 2010

Tempo - snowplane

.
Tempo - Saturn
ColoriMii - The museum of Instant Images
Cat.nr.1653 d.d.13.10.10
electronic
Psychecolorogy nr. 119
Snowplane nr. 8
contribution to: INSTINC, Singapore
.
 --click picture to enlarge--
.
dood de tijd

Ik kauwde op eens en, o, voorbij,
Op nooit meer en altijd verloren
Ik kon de zandkorrels hard horen
Vallen, een haastig wijkend getij

Ik zag de meisjes wiegend dansen
Op het ritme van de eeuwigheid
Zij waren ooit van mij, futiel feit,
Toen ik nog met de dood kon sjansen

Ik maal de minuten in mijn muil
Tot het meel van de muitende tijd
En spuug broodkorrels secondennijd

Naar de blakerende jonkvrouwen
Die dromerig hun klokken vouwen
En laten landen in mijn grafkuil

C. Gijsen, nov. 2010 
.
Kill Time

I chewed on once and nevermore
On bygone, lost forever, past
The sand was loud as grains dropped fast
A tide that hastened from the shore.

I saw the dancing girls in sway
To rhythms of eternity
Once mine! Fact of futility
When death was still a game to play.

I grind the minutes with my teeth
Into the flour of mutinous time,
Spit bread in bits of seconds envy

At scorching ladies as they send me
The frocks they fold in dreamy mime
To land them softly on my wreath.


C. Gijsen

vertaling: Erik Honders
.

28 jul. 2010

Recycling cycles

.
Perfect cycles recycled

ColoriMii - The museum of Instant Images
Cat.nr.1586 d.d.26.07.10
electronic
Psychecolorogy nr. 118
Perkamentgrauw (instant colour nr. 68)
contribution to Al riciclo delle parole perdute, Verona - Italy
.
 --click picture to enlarge--
.
Lost Words

Wij zaten nooit verlegen om tekst, woorden
Buitelden blatend en bulderend, somtijds
Fluwelig fluisterend, beknot of weids
Uit onze pen: water over de boorden

Drukkers, zetters en opmakers zetten hun
Onder- en bovenkasten schrap om onze
Onweerstaanbare beelden op het bonzen
Van hun hart te vangen: lieflijke stengun!

Maar hoe komt zij dan - op een fiets? - het leven
Binnenrijden, met haar haar geurig en zwaar
Van het fin de siècle van welke eeuw

Wij zijn spraakloze letterknechten, beven
Als wij onze inkt zien drogen, het is waar:
Wij zijn de woorden kwijt, rest een schorre schreeuw.
C. Gijsen, 15 aug. 2010
_____________________________
Lost Words

We were never at a loss for words, whether
They came tumbling, bleating, thundering, at times
In velvet whispers, terse or spun-out rhymes,
Like feathers or like birds. Birds of our feather.

Compositors and printers put their skill
To use, bracing upper and lower cases,
Making heartbeat machines go through their paces,
Until our winning words were pressed to kill.

But then she rides into this life, a river
Of sweet-scented, heavy curls. On her bike,
All dressed to wave a century goodbye.

We’re speechless now, slaves to the word, and shiver,
And watch our ink run dry. That’s what it’s like:
We have no words, only a husky cry.


C. Gijsen
translation: Erik Honders
.

11 apr. 2010

Cathedra blue

.
Cathedra's seventh reconstruction
ColoriMii - The museum of Instant Images
Cat.nr.1570 d.d.10.04.10
electronic
Psychecolorogy nr. 117
Iceberg blue (instant colour nr. 67)
contribution to: Blue in all it's states,  Pleguien - France
.
 --click picture to enlarge--
.
_______________________________________________
Blauw

Ik wist wat ik ging doen, liet geen twijfel toe
Barney zou het verliezen van Stanley’s mes
Door mijn blauwe haat gestuurd, mijn scherpe les
Oversteeg de angst voor Red, Yellow & Blue

Wie speelt voor God wordt verzwolgen door hybris
De Grieken wisten het al, het katheder
Past de eigen gedachten, zakten neder
Op de knieën: Zeus was niet hun Nemesis

In het azuur schitterde de verveeldheid
In haar ogen, de onverschillige slet,
Of toch een heilige, dat verschil raakt kwijt

In de vegen op het oppervlak, de strijd
Blatend mijn kervend, horizontaal gebed:
“Maak dat ik haar kille hart doormidden snijd.”

C.Gijsen, 29.08.10

8 apr. 2010

Walking with an open view

 
.
Open perspective
ColoriMii - The museum of Instant Images
Cat.nr.1569 d.d.02.04.10
electronic
Psychecolorogy nr. 116
Waiting for 'Rokjesdag' 2010
contribution to Blick aus dem Fenster
Wielenbach - Deutschland
 .
 --click picture to enlarge--
 .

28 mrt. 2010

No tea party

.
Acqua / terra
ColoriMii - The museum of Instant Images
Cat.nr.1568  d.d.28.03.10
electronic
Psychecolorogy nr. 115
No tea party
contribution to:
LIMIT, EXCHANGE, SIGN, Portogruaro, Italy
.
 --click picture to enlarge-- 
.
________________________________
De kunstenaar en de vrouw
(een gouache)

Ik vraag je wat is de waarde van water
Als er geen schone, naakte vrouw uit oprijst
De zee geeft gewicht aan de kust en later
Weet de laatste dat hij door haar is geprijsd

 
De kunstenaar staat stateloos op het land,
Ziet de vrouw en vangt haar in de zoele zon
- Picasso aan het mediterrane strand! –
Hij penseelt wat riet om haar hoofd, een balkon

 
Voor de plevieren, landingsplaats voor meeuwen
Hij bedekt dan haar lichaam alleen met kleur
En herinnert kreunend aan de zilte geur

 
Op haar huid die paart met de rulle aarde
Dit gaat altijd al zo, door alle eeuwen,
De vrouw schildert door het water de waarde.

C. Gijsen, 5 april 2010
________________________________
The artist and the woman
(a gouache)

What water is worth? Not much I would say
If no nude female beauty rises from it.
The sea lends weight to the shore and one day
The latter will see that she did him homage.

The artist stands on the land, an alien,
Sees and captures her in the sultry sun
- Picasso at the Mediterranean! -
Paints reeds round her, a balcony: great fun

For plovers, and for gulls a place to land.
Then covers her body with only pastel,
Reminds with a groan of the salty smell

On her skin which mates with the powdery sand.
That’s how it’s been for as long as the earth:
Through the water the woman paints the worth.

C. Gijsen
vertaling: E. Honders
________________________________

26 mrt. 2010

Neige noire

 
Vancouver

Ik zie iemand op twee latten stil zweven
Door een lucht van staal en Leonardo’s droom
Komt uit, de mens is een vlieger, een fantoom
Verstoort de vogels’ onvatbare leven

Ik zie een vrouw op twee ijzeren staven
Hangen op de weerstand van een lange bocht
Deze wetten van de fysica zijn, pocht
Zij, voor mij alleen een optie, een gave

Ik zie een man liggen op een stuk plastic,
Draaiend, -centrifuge-, kraaiend als een groot
Kind ijlt hij zijn onaangekondigde dood

Na en achterhaalt hem in de curve; ik
Zie de pilaar gekleurd worden met bloedrood
De medaille voor Georgië: zwart. Pik.

C. Gijsen

15 feb. 2010

Golden Medal - Colori kleurt goud

..
Winter GamesColoriMii - The museum of Instant ImagesCat.nr.1567 d.d.15.02.10
electronic - GU 11
Psychecolorogy nr. 114
High Tide for Icemen
MII. (click).
--click picture to enlarge--