22 dec. 2016

Reconstruction Time Mii

.
VIVA ATTIVA / Reconstruction Time
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3092  d.d.21.12.16
electronic
.
Mr. Colori 
 .
--click picture to enlarge--

11 nov. 2016

Comedy / MUSES / Tragedy

.
Comedy & Tragedy / MUSES
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3065  d.d.10.10.16
 psychecolorogy nr. 174 electronic
.
Mr. Colori 
 .
--click picture to enlarge--

_______________________________________________

TragikomedieDe tragikomedie bestaat niet, niet in de
Huilende lach, niet in de knipogende traan
These, antithese kunnen niet samengaan
Op dit toneel, hier waaien de tegenwinden

Een oude vrouw wordt nooit meer jong en verleden
Geen toekomst, maskers af en geef ons hom of kuit:
Treur in verzen van verlies, hoon verloren buit,
Of schater in verf van liefde, nieuw beleden

Maar Martha staat op, spant haar soepele spieren,
Lichaam en muziek worden één, leeftijd ontsnapt
Wij zien dubbel, horen met de ogen, vieren

Met haar de zachtheid van het eeuwige lijden
Zij danst onze angst aan flarden, berouwt en grapt:
Roes en verdriet mogen in elkaar verglijden


C. Gijsen
_______________________________________________

TragicomedyThere’s no such thing as tragicomedy, you know,
not in the tearful laugh nor in the winking tear.
Thesis, antithesis can’t go together here
on this stage. We are where the contrary winds blow.

An old woman will not be young again, nor past
be future, so unmask and give us straight up food:
lament your losses in verse, deride the lost loot,
or laugh in the painted light of love, newly cast.

But Martha moves, flexes supple muscles anew.
Age breaking away, body and music unite,
we see double, our hearing eyes pay homage to

the softness of suffering which is of all time.
She dances our fear to shreds, jokes, mourns and delights:
rapture and grief may blend into one perfect rhyme.translation: Erik Honders
_______________________________________________

28 okt. 2016

Euphoria / Raising a tower

.
Euphoria / Raising a tower
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3085  d.d.01.01.16
psychecolorogy nr. 186
electronic
.
_______________________________________________

Ra(i)sing the tower


Praat niet van wederopstanding, één heiland
Is genoeg, of van de feniks, Griekse hoop
Op as en rook gebouwd, zwijg beheerst en loop,
Kalm naar de afgrond, het bodemloze land

Onbeschermd, ongevederd betreedt hij stijf
De witheid van de snijkamer, uit het lood,
Zonder vader of een godheid als genoot
Hij is naakt als de eersten, opent zijn lijf

Deze toren verkruimelt en implodeert
Eerst, de ziel scheert over Babylon, bedenkt
Zich meermaals, homo erectus prevaleert

Alsnog en hij staat weer recht, de muze wenkt
Hem, reïncarnatie slechts een vergissing
Je kunt weer in jezelf, je bent mens en ding


C. Gijsen
_______________________________________________

Ra(i)sing the tower


Speak not of resurrection, one saviour
will do. Leave out the phoenix too, the Greek hope
built on smoke and ashes. Speak not of the slope
to the bottomless realm. Check your behaviour.

Defenceless and featherless, he stiffly treads
the whiteness of the theatre, losing pride;
no father and no deity by his side,
he is naked like the first. His body spreads.

First of all this tower crumbles and implodes.
The soul skims Babel, reconsiders, reckons
once more. Homo Erectus prevails, unbowed

still, the man stands tall again, his Muse beckons
him, reincarnation is a might-have-been:
re-entering yourself, you’re the man-machine.


translation: Erik Honders
_______________________________________________