13 mei 2015

Confusion

.
Confusione / Verwarringe
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2855  d.d.03.02.15
psychecolorogy nr. 170
electronic / poem
.
Mr. Colori / C. Gijsen / Erik Honders


contribution to Tower of Babel - ColoriMii mail art 2015
www.colori.nl 
.
--click picture to enlarge--
_____________________________________________________________________

Babel

Ik was in Babel, trok letterlijk muren op
Van schurende keelklanken, monosyllaben
Die dof oplosten in de grammatica - ben
Ik nog te begrijpen, lezer? - en op de top

Van mijn toren verwaaide elke, alle zin
Over dit barre land waar alleen de doven
Overleefden; elke regel moest ik roven,
Ruw ontvreemden uit het boek van alle begin.

Ongelovig bad ik tot de god van het woord,
Smeekte om een publiek, elk gemelijk gehoor:
Een antwoord om mijn bouwwerk te schragen, nog door

Klinkers, stoplappen en een stenen syntaxis
Te borgen voor verval, maar mijn taal werd vermoord
Door de stomme kakofonie van de hybris


C. Gijsen
 _____________________________________________________________________

Babel

I was in Babel, literally raising walls
of grating gutturals and monosyllables
which dully disintegrated in the grammar -
am I still making sense reader? -,  and at the

top of my tower all sentences and sense were
blown about across this desert where only the
deaf survived; I had to steal each and every
line roughly plundering the book of all beginning.

Unbelieving, I prayed to the god of the word,
begged for listeners, any sullen audience,
and an answer to prop up my edifice,

still secure it against decay with vowels,
a stony syntax and platitudes, but my tongue was
silenced by the dumb cacophony of hubris.


translation: Erik Honders
_____________________________________________________________________

Passing the Flame

.
LEGA / Verbond / Two Women (Cesare Ripa)
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2900 d.d.30.03.15
psychecolorogy nr. 175
electronic / poem

Mr. Colori / C. Gijsen / Erik Honders
 
contribution to 'Passing the Flame' A celebration of Mail Art
Anna Banana - Canada 2015
en.wikipedia.org/wiki/Anna_Banana 
.
 --click picture to enlarge--
 _____________________________________________________________________
 
Het vuur/Passing the flame
(Opgedragen aan D.M.)


Vlammen baren de heerseres, de heerseres
Kiest een vertrouwelinge: ook macht verbroedert
In het hart brandt al het verlangen, een vleesmes
Hongerend naar bloed, strijd, die voedt en verloedert

De tongen likken aan de wapens, het metaal
Is koel , kan de hitte echter niet beletten
Toch uit te slaan in doelgerichte wrok, het staal
Houdt de toorts vast, wil de ander slechts ontzetten

Maar iemand brengt vrede in dit wrede strijdperk,
Krijgt iedereen terug in de ring, aan een koord
Licht van verzoening, en sprokkelt het hout, het werk

Van de eenvoudigen, wie houdt fluisterend woord:
“Vuur is geen bezit, het is liefde en leven,
Vuur overkomt: je kunt het alleen doorgeven”


C. Gijsen
_____________________________________________________________________

The fire / Passing the flame
Dedicated to D.M.


Flames give birth to the mistress who chooses an aid,
a confidante: even power fraternizes.
All desire burns in the heart, a carving blade
craving blood and strife that feeds and compromises.

The tongues of fire lick the weapons. In this ordeal
the metal is cool, but cannot stop or bother
the heat breaking out with well-aimed malice. The steel
holding the torch only wants to scare the other. 

But someone calms down this fierce theatre of war,
calls each of them back to the ring, on a chord now
light with reconciliation. Finds wood, a chore

for the poor in spirit. Someone honours the vow:
“Fire must not be owned, it is love and living.
Fire comes over you, it’s there for the giving.”


Translation: Erik Honders
_____________________________________________________________________