14 okt. 2015

Bella Nebbia


.
Fading into Beauty / Bella Nebbia
memories of Venice / La Biennale 56
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3062  d.d.14.10.15
 psychecolorogy nr. 172 electronic
.
Mr. Colori
contribution to: PAPER PROJECT VENICE
 .
--click picture to enlarge--


_____________________________________________________________________
 
La Serenissima


Venetiƫ was nog ver weg, maar ik schreef
Er, vroegoud, toch over, dus was ik er al
Het ging over schoonheid, aangevreten, scheef
Hangend in het verloop van water en wal

Ik verhaalde van romantiek, Britse bard
En de erotiek van verschoten kleuren,
Zag in de Lolita's courtisanes, hard
Liegend snoof ik zwijmelend aan lijkgeuren

De lagune trok mij later binnengaats,
Ik was ouder, niet wijzer, vond mijn woorden
Terug op pleinen, bruggen, kerken, geen plaats

Was veilig voor mijn jeugdkoortsen, monogaam
Beleed ik mijn geloof aan wie mij hoorden:
Dat de dood al vroeg woonde in mijn lichaam


C. Gijsen
_____________________________________________________________________

La Serenissima

Venice was still far away, but I’d been there
already, old before my time, in my prose.
It dealt with eroding Beauty, her slanting pose
at the meeting point of water, land and air.

It told tales of romance, of the English Bard,
the eroticism of colours fading.
Lolitas seemed like courtesans parading.
I swooned sniffing the death smells. My lies were hard.

Later, the lagoon made me sail back to port,
- older, not wiser -, to find my leitmotif
back in squares, churches, on bridges: no resort

had been spared the fevers of my youth. My breath
I spent preaching my monogamous belief:
from birth, my body had only hosted Death.

translation: Erik Honders
_____________________________________________________________________

13 mei 2015

Confusion

.
Confusione / Verwarringe
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2855  d.d.03.02.15
psychecolorogy nr. 170
electronic / poem
.
Mr. Colori / C. Gijsen / Erik Honders


contribution to Tower of Babel - ColoriMii mail art 2015
www.colori.nl 
.
--click picture to enlarge--
_____________________________________________________________________

Babel

Ik was in Babel, trok letterlijk muren op
Van schurende keelklanken, monosyllaben
Die dof oplosten in de grammatica - ben
Ik nog te begrijpen, lezer? - en op de top

Van mijn toren verwaaide elke, alle zin
Over dit barre land waar alleen de doven
Overleefden; elke regel moest ik roven,
Ruw ontvreemden uit het boek van alle begin.

Ongelovig bad ik tot de god van het woord,
Smeekte om een publiek, elk gemelijk gehoor:
Een antwoord om mijn bouwwerk te schragen, nog door

Klinkers, stoplappen en een stenen syntaxis
Te borgen voor verval, maar mijn taal werd vermoord
Door de stomme kakofonie van de hybris


C. Gijsen
 _____________________________________________________________________

Babel

I was in Babel, literally raising walls
of grating gutturals and monosyllables
which dully disintegrated in the grammar -
am I still making sense reader? -,  and at the

top of my tower all sentences and sense were
blown about across this desert where only the
deaf survived; I had to steal each and every
line roughly plundering the book of all beginning.

Unbelieving, I prayed to the god of the word,
begged for listeners, any sullen audience,
and an answer to prop up my edifice,

still secure it against decay with vowels,
a stony syntax and platitudes, but my tongue was
silenced by the dumb cacophony of hubris.


translation: Erik Honders
_____________________________________________________________________

Passing the Flame

.
LEGA / Verbond / Two Women (Cesare Ripa)
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2900 d.d.30.03.15
psychecolorogy nr. 175
electronic / poem

Mr. Colori / C. Gijsen / Erik Honders
 
contribution to 'Passing the Flame' A celebration of Mail Art
Anna Banana - Canada 2015
en.wikipedia.org/wiki/Anna_Banana 
.
 --click picture to enlarge--
 _____________________________________________________________________
 
Het vuur/Passing the flame
(Opgedragen aan D.M.)


Vlammen baren de heerseres, de heerseres
Kiest een vertrouwelinge: ook macht verbroedert
In het hart brandt al het verlangen, een vleesmes
Hongerend naar bloed, strijd, die voedt en verloedert

De tongen likken aan de wapens, het metaal
Is koel , kan de hitte echter niet beletten
Toch uit te slaan in doelgerichte wrok, het staal
Houdt de toorts vast, wil de ander slechts ontzetten

Maar iemand brengt vrede in dit wrede strijdperk,
Krijgt iedereen terug in de ring, aan een koord
Licht van verzoening, en sprokkelt het hout, het werk

Van de eenvoudigen, wie houdt fluisterend woord:
“Vuur is geen bezit, het is liefde en leven,
Vuur overkomt: je kunt het alleen doorgeven”


C. Gijsen
_____________________________________________________________________

The fire / Passing the flame
Dedicated to D.M.


Flames give birth to the mistress who chooses an aid,
a confidante: even power fraternizes.
All desire burns in the heart, a carving blade
craving blood and strife that feeds and compromises.

The tongues of fire lick the weapons. In this ordeal
the metal is cool, but cannot stop or bother
the heat breaking out with well-aimed malice. The steel
holding the torch only wants to scare the other. 

But someone calms down this fierce theatre of war,
calls each of them back to the ring, on a chord now
light with reconciliation. Finds wood, a chore

for the poor in spirit. Someone honours the vow:
“Fire must not be owned, it is love and living.
Fire comes over you, it’s there for the giving.”


Translation: Erik Honders
_____________________________________________________________________

23 feb. 2015

Waterline

.
AEOLUS / Waves
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2880  d.d.20.02.15
psychecolorogy nr. 173
electronic / poem
.
Mr. Colori / C. Gijsen

contribution to Homage to the world of HUKUSAI 
 Miche-Art-Universalis - Belgium
www.colori.nl 
.
--click picture to enlarge--
_____________________________________________________________________

Golven


Hoe hoog de golf van Hokusai, gevaar!, roept hij
En kabbelend, babbelend mijn zee -binnenzee-
Travestie van dreiging, Zephyr wordt Venus, nee,
Blaast uit het water en de lucht zijn droomvrouw: zij

De vrouw wil stijgen, gewichtloos zijn, opvliegen,
Over de berg drijven als een glijdend luchtschip
Neerkijkend op de aarde, ieder mens een stip
Op de wereldhuid: de blik buigt, zal bedriegen

De les van Icarus is door haar begrepen,
Zij draait haar natte, ranke rug naar de stralen
En regent zichzelf terug in lange halen

Als zij wil, kan zij een godin worden, schepen
Redden van de ondergang, hen veilig slepen
Aan wal, liever vertelt zij sterke verhalen


C. Gijsen
_____________________________________________________________________

WavesHow high the wave by Hokusai! Danger, it screams,
whereas my sea ripples, chatters. My inland sea,
travesty of threat. Zephyr turns Venus – no, he
blows of water and air the woman of his dreams.

The woman wants to rise weightlessly, fly away,
float over the mountain like a ship in the air,
looking down on the world and watching its skin where
each is a speck. The look now bends, bound to betray. 

She remembers how Icarus paid off his debts,
and turns her wet slender back more into the jets:
in long strokes she comes raining down in her glory.

She could be a goddess if she pleases, and save
ships, pulling them ashore, from a watery grave.
Instead, she would rather tell a far-fetched story.


translation: Erik Honders
_____________________________________________________________________