9 apr. 2007

Paques?

De lente en de dood


De lente is dit jaar een astronaut
Die voor niemand of niets beschroomd of bang
Een onbekende wereld, schraal en koud,
Binnenvalt met redding of ondergang.

Alles wat er nieuw zal ontspringen aan
De dorre aarde, duwt iets anders dood.
Wat eens bloeide, is nu alweer vergaan,
Leven floreert op schuwe stervensnood.

Niets is eenzijdig, alles in meervoud;
De vrouw met de volle, opstaande borst
Ziet een oude vrouw die dubbelgevouwd

Een slappe, uitgerekte uier torst.
Zij ziet die vrouw in de spiegel, waar de
Lente in zichzelf de dood ontwaarde.

c. gijsen

Primavera - sweeten your days

.
ColoriMii - The museum of Instant Images
Cat.nr. 1524 d.d.02.04.07
electronic - Spring Colors - SpaceZebra bl/w
instant colors
.
--click picture to enlarge--
 .
de Lente

De Lente is drie zussen, verbonden
Door onzichtbare dwarslijnen, gouden
Ringen en vijf zwart-witte rashonden
Niemand zal ooit ongeschonden houden

Van 1 van hen, in hun gebarenspel
Een wufte waaier van toespelingen
En niet na te komen, immers te fel,
Beloften: stremmende staartdelingen

Ik kom binnen op mijn mooist, de spieren
Liggen hard op mijn blauwe aderen
Mijn kersenrode bril verblindt mijn ogen

Want de Lente mag je zo niet vieren
Muzen mag je niet zo benaderen:
Zij stijgen op in juichende bogen
C. Gijsen
.