22 sep. 2011

Primavera - De lente

.
Rokjesdag / Nimph 
ColoriMii - The museum of Instant Images
   Cat.nr.1538  d.d.21.04.09 
   electronic - Ice, ice, ijsmeisjes
    Psychecolorogy nr. 109 
.
--click picture to enlarge--
.
__________________________________
de Lente

De Lente is drie zussen, verbonden
Door onzichtbare dwarslijnen, gouden
Ringen en vijf zwart-witte rashonden
Niemand zal ooit ongeschonden houden

Van 1 van hen, in hun gebarenspel
Een wufte waaier van toespelingen
En niet na te komen, immers te fel,
Beloften: stremmende staartdelingen

Ik kom binnen op mijn mooist, de spieren
Liggen hard op mijn blauwe aderen
Mijn kersenrode bril verblindt mijn ogen

Want de Lente mag je zo niet vieren
Muzen mag je niet zo benaderen:
Zij stijgen op in juichende bogen


C. Gijsen
__________________________________
Spring

Spring does not come alone, for she combines
three sisters linked by gold rings, black and white
purebred dogs (five) and unseen transverse lines.
Love one of them and you will feel the bite.

Their gestures are a web where you’ll be trapped
in a range of frivolous allusions
and promises too fiery to be kept,
unfulfilled like curdling long divisions.

Then I come in, I look my very best,
the muscles hard and clear beneath blue veins,
my glasses, cherry-red,  dazzle my eyes.

This is no way to celebrate Spring’s reign,
not how the Muses ought te be addressed,
so - curving jubilantly - up they rise.   

translation  Erik Honders
__________________________________ 

Estate - De zomer

.
Estate - mango tango - Summer Colors
ColoriMii - The museum of Instant Images
Cat.nr.1536  d.d.02.04.07
electronic - No right hands
Psychecolorogy nr. 101
.
--click picture to enlarge-- 
. 
__________________________________
de Zomer

De Zomer is een bloeiend Meisje, toch
En ten overvloede, omdat voor haar
Niets genoeg kan zijn en vlammender nog
Moet worden in haar liefde, in haar haar

Gloeien de zingzangzengende kleuren
Van korenbloemen, klaprozen, stralen
Zonlicht, alles buitelt en gebeuren
Kan alles nu, meewind vult de dalen

Vecht niet tegen haar en laat haar komen
Laat haar karmozijnen gewelfde mond
Je gezicht bezaaien met het wonder

Van geelgouden passie, al je dromen
Zijn in je hart, pompen razend bloed rond
De kracht is te groot, je hoofd gaat onder


C. Gijsen
__________________________________
 Summer

For sure, the summer is a girl aglow,
flowering abundantly, as her share
can never be enough, for it must grow
more flaming in her love. Look at her hair,

it’s where the singing singeing colours burn
of cornflower, poppy, sunshine, wild rose.
Everything summersaults, tumbles and turns,
the dales fill with tailwinds, everything goes.

Don’t try to fight her, just let her come close,
let all of her curvaceous crimson mouth
get to your face and sow there the wonder

of yellow golden passion, let a dose
of dreams fill your heart, race your blood around:
the force grows too strong, your head goes under.


translation  Erik Honders
 __________________________________

Autumn - De herfst

.
Autumn Colors
The Museum of Instant Images
cat.nr.1516    d.d.01.09.06
electronic
.
--click picture to enlarge--
.
__________________________________
de Herfst

De Herfst is George Clooney, Adonis
Met grijzende tooi, als overrijpe
Druiven die zwaar van hun vocht het gemis
Van jonge moed verzachten, begrijpen

Moet de perfecte man, balans zoeken,
Afwegen waar de oogst het rijkst zal zijn
Hij weet dat er genoeg is, in hoeken
Van zijn kelder wuift weldadig de wijn

Zijn schoonheid stelt gerust, zonder angst en
Zonder schroom schenkt hij nog eens bij, het glas
Gevuld tot de rand, hij drinkt als een kind

De rode avondlucht vult de bangsten
Met oude vrees, maar hij blijft wie hij was
Om zijn lijf waait een eerste, koude wind


C. Gijsen
______________________________________
Autumn

Autumn is: George Clooney, an Adonis
in greying plumage, overripe peaches,
grapes whose rich juice makes up for what they miss -
the recklessness of youth. All this teaches

the perfect male to understand, to find
his balance, weigh which fields will richly wave
and yield the most. There is enough, the wine
sways mildly round the corners of his cave.

His beauty soothes, his confidence is real,
and undeterred he fills another glass,
brimful. A child again, he drinks the flow.

Red evening skies frighten those who best feel
the fears of old, but he stays what he was.
Round his body now the first cold winds blow.
 

translation  Erik Honders
______________________________________ 

Inverno - De winter

.
Inverno - winter colours
 ColoriMii - The museum of Instant Images
Cat.nr. 1523 d.d.19.12.06
electronic - Winter Colors - Iceberg Blue
.
--click picture to enlarge--
.
__________________________________ 
de Winter
De Winter is een aftandse heks, weg
Van de wereld, op een eenzame alp
Brouwt zij haar cocktail van ligusterheg,
Lippenstift, blauwalg en de laatste scalp

Van de laatste Apache die dood viel
Haar gevangen Adonis moet drinken,
Moet lijden, haar berijden, aan haar hiel
Likken, zijn tranen laten verklinken

"Ik kan de Winter niet meer verdragen
Haar ijskoude haat snijdt kleur uit de sneeuw
Laat de warme zon mij wakker kussen!"

Smeek niet, Adonis, ben niet verslagen
Kijk naar de kol, na een dierlijke geeuw,
Baart haar oude karkas licht: drie zussen

               
C. Gijsen
__________________________________
Winter

Winter is a run-down hag who, high up
and far from the world on a lonely alp,
concocts her foul cocktail of privet shrub,
lipstick, blue-green algae and the last scalp

of the last proud Apache to drop dead.    
Her captive Adonis has to say cheers,
drink to her health, then lick her boots in bed,
suffer and stuff her. He voices his tears:

“I cannot stand this Winter anymore, 
her ice-cold hate cuts colours from the snow,
let the sun kiss me awake, melt her scorn!”

Stop begging, boy. Now get up from the floor,
her carcass yawns like a beast. Watch the show,
see light – three sisters – from her being born.
 

translation  Erik Honders
__________________________________