14 jun. 2020

Pentinento - Spijt / Berouw


.
PENTIMENTO / SPIJT - BEROUW
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3797 d.d.08.05.20
Psychecolorogy nr.199 / electronic
.
Mr. Colori / C. Gijsen / E. Honders - Netherlands
.

--click picture to enlarge--

____________________________________________________________

Berouw/Spijt

Ploegen wordt graven, er is hier geen rechte voor,
Vruchten rotten op het land, offers verdringen
Zich, echo van Calais’ burgers, om in het spoor
Te treden van de boetvaardige; de dingen

Verliezen aan gewicht onder de vage vloek
Van een rond waaiende doder, de gesels zijn
Niet aan te dragen, ieder leest hetzelfde boek,
In vodden, ten hemel schreiend roemt men de pijn

Ik ben in de academie van het berouw
De talentloze, gooi mantel, doornen en kruis
Woest van mij af, geen heer of god is verdraagbaar

In mijn biotoop, luister: voor wie of wat zou
Ik buigen, want de enige spijt in dit huis
Wordt betuigd bij de geboorte, dan is het klaar

C. Gijsen

____________________________________________________________

Providenza - Voorsigtigheyt

.
PROVIDENZA / VOORSIGTIGHEYT
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3796 d.d.28.04.20
Psychecolorogy nr.195 / electronic 

.
Mr. Colori / C. Gijsen / E. Honders - Netherlands 
 .
--click picture to enlarge--
____________________________________________________________

Voorzichtigheid


“Angst is de moeder van de voorzichtigheid.
Je opdrachten: verzamel moed en verlicht
Het leven, doe de porseleinkast dicht,
Vaar met onklaar roer, raak het overzicht kwijt

Verlies je doel, verdubbel dan je inzet,
Kijk zonder een spiegel naar je achterhoofd,
Verbreek de eed op de makheid (nooit beloofd),
Lik het virus van de klink, zwem in het net!”

Trap er niet in, deze school leert domheid,
Schiet losse flodders naar de hemel, nooit raak
Het curriculum een mix van hoon en spijt

Willen en durven, voel de afgrond die gaapt
Voor wie een held wil zijn, één temmende taak:
Kijk naar het gezicht van je vrouw als ze slaapt


C.Gijsen

____________________________________________________________

9 apr. 2020

Affettione - Genegentheyt

 .
 AFFETTIONE / GENEGENTHEYT
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3795 d.d.06.04.20
Psychecolorogy nr.197 / electronic
 .
Mr. Colori / C. Gijsen / E. Honders - Netherlands
 .
--click picture to enlarge--
____________________________________________________________

Warmte


Onverschilligheid bewoont de koudste streken,
Haat en nijd zijn er haar buren, het noorden kwijt
Met geknepen ogen wordt de genegenheid
Gewantrouwd, ridicuul gemaakt, weggekeken

Hen en Hagedis waren ooit de symbolen
Van de goedwillendheid, zij werden ontluisterd,
Overreden, in martelhuizen gekluisterd;
Zie de geile, jonge mannen samenscholen!

Ik groeide op warmte van oudere vrouwen
Een moeder, grootmoeder, tantes in overvloed
Leerden: zachtmoedigen gaan het land beërven

Dood dan, kunnen zij zich in de tijd ontvouwen
Hun gevleugelde gebarentaal voedt de moed
Van hen die nu niemand alleen laten sterven


C. Gijsen

____________________________________________________________

WarmthIndifference resides in climes where frost holds sway,
neighbouring hatred and malice. Their bearings lost,
they squint their eyes at warm-heartedness there. It’s crossed,
distrusted, ridiculed and coldly frowned away.

The old days. Woodcock and lizard were symbols then
of kind-heartedness, before they were tightly reined,
prevailed over and then in torture houses chained;
watch them while they gather, the hotheaded young men!

I was fed the warmth and the tales old women wove.
Mother, granny, many aunts, their smell of Cologne
taught me that the gentle shall inherit the earth.

They have left us, but time to come would show their worth:
their winged mime serves to feed and strengthen the resolve
of those who now make sure that no one dies alone.


translation: Erik Honders
____________________________________________________________

7 apr. 2020

Concordia - Eendracht

.
CONCORDIA / EENDRACHT
 

The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3794 d.d.27.03.20
Psychecolorogy nr.194 / electronic

.
Mr. Colori / C. Gijsen / E. Honders - Netherlands
.

--click picture to enlarge--
____________________________________________________________

EendrachtDe natuurkunde van het menselijk geluk
Werkt met drie oude krachten, waar de gelijkheid
Vecht tegen de afstand, onderzoekt de vrijheid
De dimensie ‘ruimte’ (die kan eenvoudig stuk)

De broederschap verenigt, gaat over richting,
Brengt pijlen, eerder afgeschoten op elkaar,
Samen in een gezamenlijke vlucht; gevaar
Buigt af, bundeling dwingt actie tot verdichting

In vrijheid reik ik jou mijn weifelende hand,
Mijn gelijke, even alleen in een heelal
Dat wreed en leeg uitrekt, een onvatbare macht

Wij kiezen voor een gesloten formatie, lacht
Een onkenbare god daar schril om onze val?
Wij halen de schouders op: eendracht is ons land


C. Gijsen

____________________________________________________________

Concord


The laws of physics of the happy human heart
comprise three forces. Equality reduces
separating distance, while freedom peruses
the dimension of space (which simply falls apart).

Fraternity brings about unification
of directions; arrows once at cross purposes
are aligned into joint flight, sharing compasses.
Risk deflects and bundling brings accumulation.

Fully free I extend my hesitating hand
to you, my equal, lonely too in this vast all,
a cruel, empty force stretching it till kingdom come.

We opt for a close order formation. Does some
unknowable god there shrilly deride our fall?
Shoulders are shrugged in this land: united we stand.


translation: Erik Honders
____________________________________________________________

26 mrt. 2020

Vigilanza - Alertheid

.
VIGILANZA / WACKERHEYT
 

The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3793 d.d.23.03.20
Psychecolorogy nr.193 / electronic

.
Mr. Colori / C. Gijsen / E. Honders - Netherlands
.

--click picture to enlarge--
____________________________________________________________


Alertheid

Alertheid baarde toen barre dynamiek,
Vooral als koningen gingen aansporen,
In de regel, deze regels, klonk tragiek:
“Mannen, te wapen! Niets is nog verloren!”

Kreten van pijn daalden op de slagvelden,
Lichaam en geest doofden in de loopgraven
Waakzame wachters, doden die zij telden,
Het kerkhof bleek een laatste, droge haven

Dit werd in onze boeken tot wetenschap;
Voor ons wordt nu gevochten in het gericht
Van de IC, een geweer is hier een grap

De onzichtbare vijand, uit ons gezicht,
Bestreden door de heldinnen met mondkap
Zij blijven staan, op hen straalt het hemels licht


C. Gijsen
____________________________________________________________

Vigilance

Vigilance brought forth dynamic jeopardy
when rousing royal speeches egged armies on,
urging them to hold the line. There was tragedy
in lines like “Men, to arms! The fight will be won!”

Shrill shrieks of pain came down on the battleground,
trenches saw bodies and souls erased apace;
the watchful watchmen of the deceased kept count,
dispatching them to their final resting place.

This doomsday calls for another set of tasks.
You see, the IC’s where they keep up the fight
now, a place of judgement. Gunning is a joke

there, the elusive foe is a stealthy rogue.
Heroines at work wear their surgical masks,
and hold their ground, lit by a heavenly light.


translation: Erik Honders
____________________________________________________________

26 apr. 2019

The Madonna and The Monk

 THE MADONNA and THE MONK
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3785 d.d.02.04.19
Psychecolorogy nr. 191 / electronic
Mr. Colori / C. Gijsen / E. Honders - Netherlands 
.
Contribution mail art project THE MONK
monk-project.blogspot.com
.
--click picture to enlarge--
__________________________________________________________________________

              De monnik en het meisje

            Ik schreef voor u al zonder geloof of gemak
            Mijn bedaagde hand tastte naar geboeid gehoor,
            Zoals de monnik ooit tegen de dieren sprak,
            Taal bekoort gelijkelijk het oog en het oor

            Bezingt mijn gedicht melancholie en jonge
            Openheid evenzeer, ambigu als de maagd
            En de moeder, door kwezels blanco bezongen?
            Begeerlijkheid wordt door grijze handen belaagd

            De critici scherpen onderwijl hun oordeel
            Van elk geschreven woord wordt de waarde bepaald
            Geen ascetisch gemis of Bourgondisch teveel

            Wordt geduld door uw hovelingen, hooggeleerd
            Bepotelen zij mijn tekst tot de schoonheid smaalt
            Het detail zit in de duivel en omgekeerd
           

            C. Gijsen
__________________________________________________________________

            The monk and the maid


            I wrote for you before, without much faith or ease.
            My aging hand reached out for those who’d want to hear,
            not unlike Francis who once preached to birds in trees.
            The word equally beguiles the eye and the ear.

            Do my lines likewise praise melancholy and young
            candour, ambiguous like the Virgin Mother,
            whose praises plaster saints have always blandly sung?
            It is her charms that gray hands try to smother.

            Meanwhile, the critics hone their verdict and assess;
            of every written word the value is taken.
            No ascetic want or exuberant excess

            escapes your courtiers. Serving academia,
            they finger my verses till beauty is shaken.
            The detail is in the devil, and vice versa.
           

            translation: Erik Honders

__________________________________________________________________

25 dec. 2018

Lady Madonna

 Virginita
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3400 d.d.15.01.18
Psychecolorogy nr. 189 / electronic
Mr. Colori / C. Gijsen / E. Honders - Netherlands 
.
Contribution mail art project LADY MADONNA
madonnaproject.blogspot.com
.
--click picture to enlarge--
__________________________________________________________________________

Virginita


Waarom wilde iedereen u altijd afbeelden?
Geen verliefde schilder, houwer, etser of dichter
- Woorden mislukte schetsen - verzaakte, doch deelde
In de iconografie van de maagd; en lichter

Hun gemoed na het ereportret of de lofzang
De gevangen eenhoorn op uw schoot, mak en getemd,
Is de kunstenaar, die alleen voor u, blij en bang,
Zijn trots aflegt en zijn lied op u alleen afstemt

Het moet u hebben verveeld, de koe die steeds maar loeit,
Het is een vergulde kooi, die beate aandacht
Uw vergelding is de omkering: naar wie u lacht,

Is voortaan nog slechts de eigen beeltenis, u boeit
Alleen nog uw scherm, heeft genoeg aan uw eigen macht
De eenhoorn zakt door de hoeven, verzaligd vermoeid


C. Gijsen
__________________________________________________________________________

Virginita

Why have they all always sought to depict your beauty?
No loving painter, sculptor, etcher, or verse writer
- words are but sketches gone wrong - failed to do his duty,
but shared in portraying the virgin, and much lighter

were their hearts after the respectful painting or ode.
The captive unicorn on your lap, meek and subdued,
is the artist who, in a happy and timid mode,
puts aside his pride and tunes his song to only you.

It must have wearied you, the forever lowing cow:
all this enraptured attention is a gilded cage.
Your revenge is reversal: the one you smile at now

will be your own image. There is nothing you engage
in but your display, sufficed by your power come of age.
The unicorn sinks to his knees, blissfully worn-out.


translation: Erik Honders
__________________________________________________________________________

9 feb. 2017

Le Temps

.
Le Temps / allegory
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3093 d.d.01.02.17
 psychecolorogy nr.188 / electronic
.
Contribution mail art project 'Le Temps' Lettres & Images, France
artpostal-temps.blogspot.nl
.
--click picture to enlarge--
__________________________________________________________________________

Le Temps

Wordt niet misleid door milde meisjessproeten,
Het zijn de negatieven van de vlekken
Op de thoraxfoto; tijd zul je moeten
Dresseren, met geweld seconden rekken

Zwicht niet voor bloemetjes in de muze's haar,
Zij draaien zich tot de rouwkrans op je graf
Stop de denderende trein met het misbaar
In je: de doodsgalop wordt een levensdraf

Kijk naar boven, elke keer, en betoon rouw,
Met stijl, aan de vliedende sterrenbeelden,
Als paardenbloempluis in het nachtelijk blauw

Leg je hoofd gerust, tel de uren, heel de
Ruimte flitst met rode schichten door je hoofd
Ooit is jou minzaam de eeuwigheid beloofd


C. Gijsen
__________________________________________________________________________

Le Temps


Let girls’ tender freckles not lead you astray:
they may well be the negatives of the spots
on the thorax scan. Keep time under your sway,
time should be tamed and its seconds stretched by force.

Do not yield to daisies in your Muse’s hair,
they’ll twist to form the wreath on your resting place.
Stop the thunderous noise of the chemin de fer
in you: death’s gallop can be a lively pace.

Show grief, time after time, when you look up high,
mourn stylishly to the fleeting signs above,
the dandelion seeds of the blue night sky.

Rest your head, keep time, the entirety of
space is flashing like red lightning through your head.
Timelessness is yours, a voice once blandly said.


translation: Erik Honders
__________________________________________________________________________

4 feb. 2017

Lealta / Loyalty

.
Lealta / Loyalty
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3094 d.d.07.02.17
 psychecolorogy nr.189 / electronic
.
Contribution mail art project 'MAKE:PUBLIC / Canada
.
--click picture to enlarge--

22 dec. 2016

Reconstruction Time Mii

.
VIVA ATTIVA / Reconstruction Time
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3092  d.d.21.12.16
electronic
.
Mr. Colori 
 .
--click picture to enlarge--

11 nov. 2016

Comedy / MUSES / Tragedy

.
Comedy & Tragedy / MUSES
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3065  d.d.10.10.16
 psychecolorogy nr. 174 electronic
.
Mr. Colori 
 .
--click picture to enlarge--

_______________________________________________

TragikomedieDe tragikomedie bestaat niet, niet in de
Huilende lach, niet in de knipogende traan
These, antithese kunnen niet samengaan
Op dit toneel, hier waaien de tegenwinden

Een oude vrouw wordt nooit meer jong en verleden
Geen toekomst, maskers af en geef ons hom of kuit:
Treur in verzen van verlies, hoon verloren buit,
Of schater in verf van liefde, nieuw beleden

Maar Martha staat op, spant haar soepele spieren,
Lichaam en muziek worden één, leeftijd ontsnapt
Wij zien dubbel, horen met de ogen, vieren

Met haar de zachtheid van het eeuwige lijden
Zij danst onze angst aan flarden, berouwt en grapt:
Roes en verdriet mogen in elkaar verglijden


C. Gijsen
_______________________________________________

TragicomedyThere’s no such thing as tragicomedy, you know,
not in the tearful laugh nor in the winking tear.
Thesis, antithesis can’t go together here
on this stage. We are where the contrary winds blow.

An old woman will not be young again, nor past
be future, so unmask and give us straight up food:
lament your losses in verse, deride the lost loot,
or laugh in the painted light of love, newly cast.

But Martha moves, flexes supple muscles anew.
Age breaking away, body and music unite,
we see double, our hearing eyes pay homage to

the softness of suffering which is of all time.
She dances our fear to shreds, jokes, mourns and delights:
rapture and grief may blend into one perfect rhyme.translation: Erik Honders
_______________________________________________

28 okt. 2016

Euphoria / Raising a tower

.
Euphoria / Raising a tower
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3085  d.d.01.01.16
psychecolorogy nr. 186
electronic
.
_______________________________________________

Ra(i)sing the tower


Praat niet van wederopstanding, één heiland
Is genoeg, of van de feniks, Griekse hoop
Op as en rook gebouwd, zwijg beheerst en loop,
Kalm naar de afgrond, het bodemloze land

Onbeschermd, ongevederd betreedt hij stijf
De witheid van de snijkamer, uit het lood,
Zonder vader of een godheid als genoot
Hij is naakt als de eersten, opent zijn lijf

Deze toren verkruimelt en implodeert
Eerst, de ziel scheert over Babylon, bedenkt
Zich meermaals, homo erectus prevaleert

Alsnog en hij staat weer recht, de muze wenkt
Hem, reïncarnatie slechts een vergissing
Je kunt weer in jezelf, je bent mens en ding


C. Gijsen
_______________________________________________

Ra(i)sing the tower


Speak not of resurrection, one saviour
will do. Leave out the phoenix too, the Greek hope
built on smoke and ashes. Speak not of the slope
to the bottomless realm. Check your behaviour.

Defenceless and featherless, he stiffly treads
the whiteness of the theatre, losing pride;
no father and no deity by his side,
he is naked like the first. His body spreads.

First of all this tower crumbles and implodes.
The soul skims Babel, reconsiders, reckons
once more. Homo Erectus prevails, unbowed

still, the man stands tall again, his Muse beckons
him, reincarnation is a might-have-been:
re-entering yourself, you’re the man-machine.


translation: Erik Honders
_______________________________________________