9 feb. 2017

Le Temps

.
Le Temps / allegory
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3093 d.d.01.02.17
 psychecolorogy nr.188 / electronic
.
Contribution mail art project 'Le Temps' Lettres & Images, France
artpostal-temps.blogspot.nl
.
--click picture to enlarge--
__________________________________________________________________________

Le Temps

Wordt niet misleid door milde meisjessproeten,
Het zijn de negatieven van de vlekken
Op de thoraxfoto; tijd zul je moeten
Dresseren, met geweld seconden rekken

Zwicht niet voor bloemetjes in de muze's haar,
Zij draaien zich tot de rouwkrans op je graf
Stop de denderende trein met het misbaar
In je: de doodsgalop wordt een levensdraf

Kijk naar boven, elke keer, en betoon rouw,
Met stijl, aan de vliedende sterrenbeelden,
Als paardenbloempluis in het nachtelijk blauw

Leg je hoofd gerust, tel de uren, heel de
Ruimte flitst met rode schichten door je hoofd
Ooit is jou minzaam de eeuwigheid beloofd


C. Gijsen
__________________________________________________________________________

Le TempsLet girls’ tender freckles not lead you astray:
they may well be the negatives of the spots
on the thorax scan. Keep time under your sway,
time should be tamed and its seconds stretched by force.

Do not yield to daisies in your Muse’s hair,
they’ll twist to form the wreath on your resting place.
Stop the thunderous noise of the chemin de fer
in you: death’s gallop can be a lively pace.

Show grief, time after time, when you look up high,
mourn stylishly to the fleeting signs above,
the dandelion seeds of the blue night sky.

Rest your head, keep time, the entirety of
space is flashing like red lightning through your head.
Timelessness is yours, a voice once blandly said.


translation: Erik Honders
__________________________________________________________________________

4 feb. 2017

Lealta / Loyalty

.
Lealta / Loyalty
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3094 d.d.07.02.17
 psychecolorogy nr.189 / electronic
.
Contribution mail art project 'MAKE:PUBLIC / Canada
.
--click picture to enlarge--

22 dec. 2016

Reconstruction Time Mii

.
VIVA ATTIVA / Reconstruction Time
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3092  d.d.21.12.16
electronic
.
Mr. Colori 
 .
--click picture to enlarge--

11 nov. 2016

Comedy / MUSES / Tragedy

.
Comedy & Tragedy / MUSES
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3065  d.d.10.10.16
 psychecolorogy nr. 174 electronic
.
Mr. Colori 
 .
--click picture to enlarge--

_______________________________________________

TragikomedieDe tragikomedie bestaat niet, niet in de
Huilende lach, niet in de knipogende traan
These, antithese kunnen niet samengaan
Op dit toneel, hier waaien de tegenwinden

Een oude vrouw wordt nooit meer jong en verleden
Geen toekomst, maskers af en geef ons hom of kuit:
Treur in verzen van verlies, hoon verloren buit,
Of schater in verf van liefde, nieuw beleden

Maar Martha staat op, spant haar soepele spieren,
Lichaam en muziek worden één, leeftijd ontsnapt
Wij zien dubbel, horen met de ogen, vieren

Met haar de zachtheid van het eeuwige lijden
Zij danst onze angst aan flarden, berouwt en grapt:
Roes en verdriet mogen in elkaar verglijden


C. Gijsen
_______________________________________________

TragicomedyThere’s no such thing as tragicomedy, you know,
not in the tearful laugh nor in the winking tear.
Thesis, antithesis can’t go together here
on this stage. We are where the contrary winds blow.

An old woman will not be young again, nor past
be future, so unmask and give us straight up food:
lament your losses in verse, deride the lost loot,
or laugh in the painted light of love, newly cast.

But Martha moves, flexes supple muscles anew.
Age breaking away, body and music unite,
we see double, our hearing eyes pay homage to

the softness of suffering which is of all time.
She dances our fear to shreds, jokes, mourns and delights:
rapture and grief may blend into one perfect rhyme.translation: Erik Honders
_______________________________________________

28 okt. 2016

Euphoria / Raising a tower

.
Euphoria / Raising a tower
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3085  d.d.01.01.16
psychecolorogy nr. 186
electronic
.
_______________________________________________

Ra(i)sing the tower


Praat niet van wederopstanding, één heiland
Is genoeg, of van de feniks, Griekse hoop
Op as en rook gebouwd, zwijg beheerst en loop,
Kalm naar de afgrond, het bodemloze land

Onbeschermd, ongevederd betreedt hij stijf
De witheid van de snijkamer, uit het lood,
Zonder vader of een godheid als genoot
Hij is naakt als de eersten, opent zijn lijf

Deze toren verkruimelt en implodeert
Eerst, de ziel scheert over Babylon, bedenkt
Zich meermaals, homo erectus prevaleert

Alsnog en hij staat weer recht, de muze wenkt
Hem, reïncarnatie slechts een vergissing
Je kunt weer in jezelf, je bent mens en ding


C. Gijsen
_______________________________________________

Ra(i)sing the tower


Speak not of resurrection, one saviour
will do. Leave out the phoenix too, the Greek hope
built on smoke and ashes. Speak not of the slope
to the bottomless realm. Check your behaviour.

Defenceless and featherless, he stiffly treads
the whiteness of the theatre, losing pride;
no father and no deity by his side,
he is naked like the first. His body spreads.

First of all this tower crumbles and implodes.
The soul skims Babel, reconsiders, reckons
once more. Homo Erectus prevails, unbowed

still, the man stands tall again, his Muse beckons
him, reincarnation is a might-have-been:
re-entering yourself, you’re the man-machine.


translation: Erik Honders
_______________________________________________

14 okt. 2015

Bella Nebbia


.
Fading into Beauty / Bella Nebbia
memories of Venice / La Biennale 56
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3062  d.d.14.10.15
 psychecolorogy nr. 172 electronic
.
Mr. Colori
contribution to: PAPER PROJECT VENICE
 .
--click picture to enlarge--


_____________________________________________________________________
 
La Serenissima


Venetië was nog ver weg, maar ik schreef
Er, vroegoud, toch over, dus was ik er al
Het ging over schoonheid, aangevreten, scheef
Hangend in het verloop van water en wal

Ik verhaalde van romantiek, Britse bard
En de erotiek van verschoten kleuren,
Zag in de Lolita's courtisanes, hard
Liegend snoof ik zwijmelend aan lijkgeuren

De lagune trok mij later binnengaats,
Ik was ouder, niet wijzer, vond mijn woorden
Terug op pleinen, bruggen, kerken, geen plaats

Was veilig voor mijn jeugdkoortsen, monogaam
Beleed ik mijn geloof aan wie mij hoorden:
Dat de dood al vroeg woonde in mijn lichaam


C. Gijsen
_____________________________________________________________________

La Serenissima

Venice was still far away, but I’d been there
already, old before my time, in my prose.
It dealt with eroding Beauty, her slanting pose
at the meeting point of water, land and air.

It told tales of romance, of the English Bard,
the eroticism of colours fading.
Lolitas seemed like courtesans parading.
I swooned sniffing the death smells. My lies were hard.

Later, the lagoon made me sail back to port,
- older, not wiser -, to find my leitmotif
back in squares, churches, on bridges: no resort

had been spared the fevers of my youth. My breath
I spent preaching my monogamous belief:
from birth, my body had only hosted Death.

translation: Erik Honders
_____________________________________________________________________

13 mei 2015

Confusion

.
Confusione / Verwarringe
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2855  d.d.03.02.15
psychecolorogy nr. 170
electronic / poem
.
Mr. Colori / C. Gijsen / Erik Honders


contribution to Tower of Babel - ColoriMii mail art 2015
www.colori.nl 
.
--click picture to enlarge--
_____________________________________________________________________

Babel

Ik was in Babel, trok letterlijk muren op
Van schurende keelklanken, monosyllaben
Die dof oplosten in de grammatica - ben
Ik nog te begrijpen, lezer? - en op de top

Van mijn toren verwaaide elke, alle zin
Over dit barre land waar alleen de doven
Overleefden; elke regel moest ik roven,
Ruw ontvreemden uit het boek van alle begin.

Ongelovig bad ik tot de god van het woord,
Smeekte om een publiek, elk gemelijk gehoor:
Een antwoord om mijn bouwwerk te schragen, nog door

Klinkers, stoplappen en een stenen syntaxis
Te borgen voor verval, maar mijn taal werd vermoord
Door de stomme kakofonie van de hybris


C. Gijsen
 _____________________________________________________________________

Babel

I was in Babel, literally raising walls
of grating gutturals and monosyllables
which dully disintegrated in the grammar -
am I still making sense reader? -,  and at the

top of my tower all sentences and sense were
blown about across this desert where only the
deaf survived; I had to steal each and every
line roughly plundering the book of all beginning.

Unbelieving, I prayed to the god of the word,
begged for listeners, any sullen audience,
and an answer to prop up my edifice,

still secure it against decay with vowels,
a stony syntax and platitudes, but my tongue was
silenced by the dumb cacophony of hubris.


translation: Erik Honders
_____________________________________________________________________

Passing the Flame

.
LEGA / Verbond / Two Women (Cesare Ripa)
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2900 d.d.30.03.15
psychecolorogy nr. 175
electronic / poem

Mr. Colori / C. Gijsen / Erik Honders
 
contribution to 'Passing the Flame' A celebration of Mail Art
Anna Banana - Canada 2015
en.wikipedia.org/wiki/Anna_Banana 
.
 --click picture to enlarge--
 _____________________________________________________________________
 
Het vuur/Passing the flame
(Opgedragen aan D.M.)


Vlammen baren de heerseres, de heerseres
Kiest een vertrouwelinge: ook macht verbroedert
In het hart brandt al het verlangen, een vleesmes
Hongerend naar bloed, strijd, die voedt en verloedert

De tongen likken aan de wapens, het metaal
Is koel , kan de hitte echter niet beletten
Toch uit te slaan in doelgerichte wrok, het staal
Houdt de toorts vast, wil de ander slechts ontzetten

Maar iemand brengt vrede in dit wrede strijdperk,
Krijgt iedereen terug in de ring, aan een koord
Licht van verzoening, en sprokkelt het hout, het werk

Van de eenvoudigen, wie houdt fluisterend woord:
“Vuur is geen bezit, het is liefde en leven,
Vuur overkomt: je kunt het alleen doorgeven”


C. Gijsen
_____________________________________________________________________

The fire / Passing the flame
Dedicated to D.M.


Flames give birth to the mistress who chooses an aid,
a confidante: even power fraternizes.
All desire burns in the heart, a carving blade
craving blood and strife that feeds and compromises.

The tongues of fire lick the weapons. In this ordeal
the metal is cool, but cannot stop or bother
the heat breaking out with well-aimed malice. The steel
holding the torch only wants to scare the other. 

But someone calms down this fierce theatre of war,
calls each of them back to the ring, on a chord now
light with reconciliation. Finds wood, a chore

for the poor in spirit. Someone honours the vow:
“Fire must not be owned, it is love and living.
Fire comes over you, it’s there for the giving.”


Translation: Erik Honders
_____________________________________________________________________