26 apr. 2019

Mr. Colori / C. Gijsen / E. Honders - Netherlands

 THE MADONNA and THE MONK
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3785 d.d.02.04.19
Psychecolorogy nr. 191 / electronic
Mr. Colori / C. Gijsen / E. Honders - Netherlands 
.
Contribution mail art project THE MONK
monk-project.blogspot.com
.
--click picture to enlarge--
__________________________________________________________________________

              De monnik en het meisje

            Ik schreef voor u al zonder geloof of gemak
            Mijn bedaagde hand tastte naar geboeid gehoor,
            Zoals de monnik ooit tegen de dieren sprak,
            Taal bekoort gelijkelijk het oog en het oor

            Bezingt mijn gedicht melancholie en jonge
            Openheid evenzeer, ambigu als de maagd
            En de moeder, door kwezels blanco bezongen?
            Begeerlijkheid wordt door grijze handen belaagd

            De critici scherpen onderwijl hun oordeel
            Van elk geschreven woord wordt de waarde bepaald
            Geen ascetisch gemis of Bourgondisch teveel

            Wordt geduld door uw hovelingen, hooggeleerd
            Bepotelen zij mijn tekst tot de schoonheid smaalt
            Het detail zit in de duivel en omgekeerd
           

            C. Gijsen
__________________________________________________________________________

            The monk and the maid

            I wrote for you before, without much faith or ease.
            My aging hand reached out for those who’d want to hear,
            not unlike Francis who once preached to birds in trees.
            The word equally beguiles the eye and the ear.

            Do my lines likewise praise melancholy and young
            candour, ambiguous like the Virgin Mother,
            whose praises plaster saints have always blandly sung?
            It is her charms that gray hands try to smother.

            Meanwhile, the critics hone their verdict and assess;
            of every written word the value is taken.
            No ascetic want or exuberant excess

            escapes your courtiers. Serving academia,
            they finger my verses till beauty is shaken.
            The detail is in the devil, and vice versa.
           

            translation: Erik Honders

25 dec. 2018

Lady Madonna

 Virginita
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3400 d.d.15.01.18
Psychecolorogy nr. 189 / electronic
Mr. Colori / C. Gijsen / E. Honders - Netherlands 
.
Contribution mail art project LADY MADONNA
madonnaproject.blogspot.com
.
--click picture to enlarge--
__________________________________________________________________________

        Virginita

        Waarom wilde iedereen u altijd afbeelden?
        Geen verliefde schilder, houwer, etser of dichter
        - Woorden mislukte schetsen - verzaakte, doch deelde
        In de iconografie van de maagd; en lichter

        Hun gemoed na het ereportret of de lofzang
        De gevangen eenhoorn op uw schoot, mak en getemd,
        Is de kunstenaar, die alleen voor u, blij en bang,
        Zijn trots aflegt en zijn lied op u alleen afstemt

        Het moet u hebben verveeld, de koe die steeds maar loeit,
        Het is een vergulde kooi, die beate aandacht
        Uw vergelding is de omkering: naar wie u lacht,

        Is voortaan nog slechts de eigen beeltenis, u boeit
        Alleen nog uw scherm, heeft genoeg aan uw eigen macht
        De eenhoorn zakt door de hoeven, verzaligd vermoeid

        C. Gijsen
__________________________________________________________________________
       
        Virginita

        Why have they all always sought to depict your beauty?
        No loving painter, sculptor, etcher, or verse writer
        - words are but sketches gone wrong - failed to do his duty,
        but shared in portraying the virgin, and much lighter

        were their hearts after the respectful painting or ode.
        The captive unicorn on your lap, meek and subdued,
        is the artist who, in a happy and timid mode,
        puts aside his pride and tunes his song to only you.

        It must have wearied you, the forever lowing cow:
        all this enraptured attention is a gilded cage.
        Your revenge is reversal: the one you smile at now

        will be your own image. There is nothing you engage
        in but your display, sufficed by your power come of age.
        The unicorn sinks to his knees, blissfully worn-out.
       
        translation: Erik Honders
__________________________________________________________________________

9 feb. 2017

Le Temps

.
Le Temps / allegory
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3093 d.d.01.02.17
 psychecolorogy nr.188 / electronic
.
Contribution mail art project 'Le Temps' Lettres & Images, France
artpostal-temps.blogspot.nl
.
--click picture to enlarge--
__________________________________________________________________________

Le Temps
Wordt niet misleid door milde meisjessproeten,
Het zijn de negatieven van de vlekken
Op de thoraxfoto; tijd zul je moeten
Dresseren, met geweld seconden rekken

Zwicht niet voor bloemetjes in de muze's haar,
Zij draaien zich tot de rouwkrans op je graf
Stop de denderende trein met het misbaar
In je: de doodsgalop wordt een levensdraf

Kijk naar boven, elke keer, en betoon rouw,
Met stijl, aan de vliedende sterrenbeelden,
Als paardenbloempluis in het nachtelijk blauw

Leg je hoofd gerust, tel de uren, heel de
Ruimte flitst met rode schichten door je hoofd
Ooit is jou minzaam de eeuwigheid beloofd

C. Gijsen
__________________________________________________________________________

Le Temps


Let girls’ tender freckles not lead you astray:
they may well be the negatives of the spots
on the thorax scan. Keep time under your sway,
time should be tamed and its seconds stretched by force.

Do not yield to daisies in your Muse’s hair,
they’ll twist to form the wreath on your resting place.
Stop the thunderous noise of the chemin de fer
in you: death’s gallop can be a lively pace.

Show grief, time after time, when you look up high,
mourn stylishly to the fleeting signs above,
the dandelion seeds of the blue night sky.

Rest your head, keep time, the entirety of
space is flashing like red lightning through your head.
Timelessness is yours, a voice once blandly said.


translation: Erik Honders
__________________________________________________________________________

4 feb. 2017

Lealta / Loyalty

.
Lealta / Loyalty
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3094 d.d.07.02.17
 psychecolorogy nr.189 / electronic
.
Contribution mail art project 'MAKE:PUBLIC / Canada
.
--click picture to enlarge--

22 dec. 2016

Reconstruction Time Mii

.
VIVA ATTIVA / Reconstruction Time
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3092  d.d.21.12.16
electronic
.
Mr. Colori 
 .
--click picture to enlarge--

11 nov. 2016

Comedy / MUSES / Tragedy

.
Comedy & Tragedy / MUSES
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3065  d.d.10.10.16
 psychecolorogy nr. 174 electronic
.
Mr. Colori 
 .
--click picture to enlarge--

_______________________________________________

TragikomedieDe tragikomedie bestaat niet, niet in de
Huilende lach, niet in de knipogende traan
These, antithese kunnen niet samengaan
Op dit toneel, hier waaien de tegenwinden

Een oude vrouw wordt nooit meer jong en verleden
Geen toekomst, maskers af en geef ons hom of kuit:
Treur in verzen van verlies, hoon verloren buit,
Of schater in verf van liefde, nieuw beleden

Maar Martha staat op, spant haar soepele spieren,
Lichaam en muziek worden één, leeftijd ontsnapt
Wij zien dubbel, horen met de ogen, vieren

Met haar de zachtheid van het eeuwige lijden
Zij danst onze angst aan flarden, berouwt en grapt:
Roes en verdriet mogen in elkaar verglijden


C. Gijsen
_______________________________________________

TragicomedyThere’s no such thing as tragicomedy, you know,
not in the tearful laugh nor in the winking tear.
Thesis, antithesis can’t go together here
on this stage. We are where the contrary winds blow.

An old woman will not be young again, nor past
be future, so unmask and give us straight up food:
lament your losses in verse, deride the lost loot,
or laugh in the painted light of love, newly cast.

But Martha moves, flexes supple muscles anew.
Age breaking away, body and music unite,
we see double, our hearing eyes pay homage to

the softness of suffering which is of all time.
She dances our fear to shreds, jokes, mourns and delights:
rapture and grief may blend into one perfect rhyme.translation: Erik Honders
_______________________________________________

28 okt. 2016

Euphoria / Raising a tower

.
Euphoria / Raising a tower
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3085  d.d.01.01.16
psychecolorogy nr. 186
electronic
.
_______________________________________________

Ra(i)sing the tower


Praat niet van wederopstanding, één heiland
Is genoeg, of van de feniks, Griekse hoop
Op as en rook gebouwd, zwijg beheerst en loop,
Kalm naar de afgrond, het bodemloze land

Onbeschermd, ongevederd betreedt hij stijf
De witheid van de snijkamer, uit het lood,
Zonder vader of een godheid als genoot
Hij is naakt als de eersten, opent zijn lijf

Deze toren verkruimelt en implodeert
Eerst, de ziel scheert over Babylon, bedenkt
Zich meermaals, homo erectus prevaleert

Alsnog en hij staat weer recht, de muze wenkt
Hem, reïncarnatie slechts een vergissing
Je kunt weer in jezelf, je bent mens en ding


C. Gijsen
_______________________________________________

Ra(i)sing the tower


Speak not of resurrection, one saviour
will do. Leave out the phoenix too, the Greek hope
built on smoke and ashes. Speak not of the slope
to the bottomless realm. Check your behaviour.

Defenceless and featherless, he stiffly treads
the whiteness of the theatre, losing pride;
no father and no deity by his side,
he is naked like the first. His body spreads.

First of all this tower crumbles and implodes.
The soul skims Babel, reconsiders, reckons
once more. Homo Erectus prevails, unbowed

still, the man stands tall again, his Muse beckons
him, reincarnation is a might-have-been:
re-entering yourself, you’re the man-machine.


translation: Erik Honders
_______________________________________________