9 Apr 2007

Primavera - sweeten your days

.
ColoriMii - The museum of Instant Images
Cat.nr. 1524 d.d.02.04.07
electronic - Spring Colors - SpaceZebra bl/w
instant colors
.
--click picture to enlarge--
 .
de Lente

De Lente is drie zussen, verbonden
Door onzichtbare dwarslijnen, gouden
Ringen en vijf zwart-witte rashonden
Niemand zal ooit ongeschonden houden

Van 1 van hen, in hun gebarenspel
Een wufte waaier van toespelingen
En niet na te komen, immers te fel,
Beloften: stremmende staartdelingen

Ik kom binnen op mijn mooist, de spieren
Liggen hard op mijn blauwe aderen
Mijn kersenrode bril verblindt mijn ogen

Want de Lente mag je zo niet vieren
Muzen mag je niet zo benaderen:
Zij stijgen op in juichende bogen
C. Gijsen
.