27 Jul 2014

Sudore Ac Pulvere

.
MH17  -  Dignita / Waerdigheyt
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
 cat.nr.2725  d.d.23.07.14
psychecolorogy nr.167
electronic
Mr. Colori - Netherlands
.

--click picture to enlarge--
_____________________________________________________________________

Waardigheid

(Opgedragen aan LvG)


Tegenover de barbarij vecht hij, de reus
Hercules, vliegend over de grauwe rouwstoet,
Die bedekt met zweet en stof zijn lot dragen moet,
Geslagen door achteloosheid, er rest geen keus

In het land wordt slechts gehuild en gesmoord getreurd,
En de machtelozen dansen hun dodendans
Slagen in het gezicht zwiepen op de cadans
Van een hatelijke mars: het is echt gebeurd

Voor de achterblijvers strijdt zij, de zachte hand
Het kind dat wreed de slechte kaart kreeg toebedeeld
Wordt warm opgetild door haar liefde, zij verbant

De bruut, de hater en het spottende standbeeld
Naar de helse krocht van laster en onverstand
Waardigheid woont in aandacht, die verzacht en heelt


C. Gijsen
_____________________________________________________________________

Dignity

(Dedicated to LvG)


Hercules battles barbarism in the blue,
soaring over a grey funeral procession.
In sweat and dust they must bear their dispossession -
what else can those defeated by nonchalance do?

The country is crying. Stifled mourning is heard,
for today the powerless do their dance of death.
Lashes in the face hit home to the rhythmic breath
of a bitter funeral march. Yes, this occurred.

She fights for those that stay behind. A hand that feels
finds the child that cruelly got the losing cards,
and warmly lifts it up with love that she imparts,

sending off the hateful brutes, their cynical deals
to a hell for slanderous, unenlightened hearts.
Dignity dwells in attention, which relieves and heals.


translation: Erik Honders
______________________________________________________________________