13 May 2015

Passing the Flame

.
LEGA / Verbond / Two Women (Cesare Ripa)
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2900 d.d.30.03.15
psychecolorogy nr. 175
electronic / poem

Mr. Colori / C. Gijsen / Erik Honders
 
contribution to 'Passing the Flame' A celebration of Mail Art
Anna Banana - Canada 2015
en.wikipedia.org/wiki/Anna_Banana 
.
 --click picture to enlarge--
 _____________________________________________________________________
 
Het vuur/Passing the flame
(Opgedragen aan D.M.)


Vlammen baren de heerseres, de heerseres
Kiest een vertrouwelinge: ook macht verbroedert
In het hart brandt al het verlangen, een vleesmes
Hongerend naar bloed, strijd, die voedt en verloedert

De tongen likken aan de wapens, het metaal
Is koel , kan de hitte echter niet beletten
Toch uit te slaan in doelgerichte wrok, het staal
Houdt de toorts vast, wil de ander slechts ontzetten

Maar iemand brengt vrede in dit wrede strijdperk,
Krijgt iedereen terug in de ring, aan een koord
Licht van verzoening, en sprokkelt het hout, het werk

Van de eenvoudigen, wie houdt fluisterend woord:
“Vuur is geen bezit, het is liefde en leven,
Vuur overkomt: je kunt het alleen doorgeven”


C. Gijsen
_____________________________________________________________________

The fire / Passing the flame
Dedicated to D.M.


Flames give birth to the mistress who chooses an aid,
a confidante: even power fraternizes.
All desire burns in the heart, a carving blade
craving blood and strife that feeds and compromises.

The tongues of fire lick the weapons. In this ordeal
the metal is cool, but cannot stop or bother
the heat breaking out with well-aimed malice. The steel
holding the torch only wants to scare the other. 

But someone calms down this fierce theatre of war,
calls each of them back to the ring, on a chord now
light with reconciliation. Finds wood, a chore

for the poor in spirit. Someone honours the vow:
“Fire must not be owned, it is love and living.
Fire comes over you, it’s there for the giving.”


Translation: Erik Honders
_____________________________________________________________________