26 Apr 2019

The Madonna and The Monk

 THE MADONNA and THE MONK
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3785 d.d.02.04.19
Psychecolorogy nr. 191 / electronic
Mr. Colori / C. Gijsen / E. Honders - Netherlands 
.
Contribution mail art project THE MONK
monk-project.blogspot.com
.
--click picture to enlarge--
__________________________________________________________________________

              De monnik en het meisje

            Ik schreef voor u al zonder geloof of gemak
            Mijn bedaagde hand tastte naar geboeid gehoor,
            Zoals de monnik ooit tegen de dieren sprak,
            Taal bekoort gelijkelijk het oog en het oor

            Bezingt mijn gedicht melancholie en jonge
            Openheid evenzeer, ambigu als de maagd
            En de moeder, door kwezels blanco bezongen?
            Begeerlijkheid wordt door grijze handen belaagd

            De critici scherpen onderwijl hun oordeel
            Van elk geschreven woord wordt de waarde bepaald
            Geen ascetisch gemis of Bourgondisch teveel

            Wordt geduld door uw hovelingen, hooggeleerd
            Bepotelen zij mijn tekst tot de schoonheid smaalt
            Het detail zit in de duivel en omgekeerd
           

            C. Gijsen
__________________________________________________________________

            The monk and the maid


            I wrote for you before, without much faith or ease.
            My aging hand reached out for those who’d want to hear,
            not unlike Francis who once preached to birds in trees.
            The word equally beguiles the eye and the ear.

            Do my lines likewise praise melancholy and young
            candour, ambiguous like the Virgin Mother,
            whose praises plaster saints have always blandly sung?
            It is her charms that gray hands try to smother.

            Meanwhile, the critics hone their verdict and assess;
            of every written word the value is taken.
            No ascetic want or exuberant excess

            escapes your courtiers. Serving academia,
            they finger my verses till beauty is shaken.
            The detail is in the devil, and vice versa.
           

            translation: Erik Honders

__________________________________________________________________