19 Apr 2021

PRINCIPIO / FINE - Begin en Eind

PRINCIPIO / FINE - begin / einde
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL

cat.nr.3809 d.d.18.04.21

Psychecolorogy nr.209 / electronic

iconography (click .txt)
.
ColoriMii - Netherlands
.
contribution to mail art project: Endings / Beginnings - Canada 2021
mailmania6.blogspot.com

.
--click picture to enlarge--
_______________________________________________________________

De Tijd
(Begin en einde)

De stokoude denker zegt dat God niet bestaat, maar
De Tijd vervangt; die ontrolt zich zonder overleg
Begin en einde zijn slechts kopieën van elkaar,
Ons bestaan niet meer dan een amuse: hapslikweg

Jonge dichter rijmt de middelpuntzoekende kracht,
Bekneld tussen wat was -in herinnering één dag-
En wat komt, zwanger van de dood, omarmt hij de macht
Van een stralend heden, vergeefs: een spottende lach

Vraag hoe het werkt beter aan de kalme prins-gemaal,
Hij ruilde kapiteinspet voor bolhoed, zonder hier-
Over te klagen, zijn leven uitgestrekt en klein

Of liever nog, raadpleeg het argeloze kind, zijn
Leven is zonder klokkijken, alleen het totaal
Telt, accepteert van de tijd enkel het speelkwartier


C. Gijsen


_______________________________________________________________