11 Nov 2016

Comedy / MUSES / Tragedy

.
Comedy & Tragedy / MUSES
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3065  d.d.10.10.16
 psychecolorogy nr. 174 electronic
.
Mr. Colori 
 .
--click picture to enlarge--

_______________________________________________

TragikomedieDe tragikomedie bestaat niet, niet in de
Huilende lach, niet in de knipogende traan
These, antithese kunnen niet samengaan
Op dit toneel, hier waaien de tegenwinden

Een oude vrouw wordt nooit meer jong en verleden
Geen toekomst, maskers af en geef ons hom of kuit:
Treur in verzen van verlies, hoon verloren buit,
Of schater in verf van liefde, nieuw beleden

Maar Martha staat op, spant haar soepele spieren,
Lichaam en muziek worden één, leeftijd ontsnapt
Wij zien dubbel, horen met de ogen, vieren

Met haar de zachtheid van het eeuwige lijden
Zij danst onze angst aan flarden, berouwt en grapt:
Roes en verdriet mogen in elkaar verglijden


C. Gijsen
_______________________________________________

TragicomedyThere’s no such thing as tragicomedy, you know,
not in the tearful laugh nor in the winking tear.
Thesis, antithesis can’t go together here
on this stage. We are where the contrary winds blow.

An old woman will not be young again, nor past
be future, so unmask and give us straight up food:
lament your losses in verse, deride the lost loot,
or laugh in the painted light of love, newly cast.

But Martha moves, flexes supple muscles anew.
Age breaking away, body and music unite,
we see double, our hearing eyes pay homage to

the softness of suffering which is of all time.
She dances our fear to shreds, jokes, mourns and delights:
rapture and grief may blend into one perfect rhyme.translation: Erik Honders
_______________________________________________