28 Oct 2016

Euphoria / Raising a tower

.
Euphoria / Raising a tower
 The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3085  d.d.01.01.16
psychecolorogy nr. 186
electronic
.
_______________________________________________

Ra(i)sing the tower


Praat niet van wederopstanding, één heiland
Is genoeg, of van de feniks, Griekse hoop
Op as en rook gebouwd, zwijg beheerst en loop,
Kalm naar de afgrond, het bodemloze land

Onbeschermd, ongevederd betreedt hij stijf
De witheid van de snijkamer, uit het lood,
Zonder vader of een godheid als genoot
Hij is naakt als de eersten, opent zijn lijf

Deze toren verkruimelt en implodeert
Eerst, de ziel scheert over Babylon, bedenkt
Zich meermaals, homo erectus prevaleert

Alsnog en hij staat weer recht, de muze wenkt
Hem, reïncarnatie slechts een vergissing
Je kunt weer in jezelf, je bent mens en ding


C. Gijsen
_______________________________________________

Ra(i)sing the tower


Speak not of resurrection, one saviour
will do. Leave out the phoenix too, the Greek hope
built on smoke and ashes. Speak not of the slope
to the bottomless realm. Check your behaviour.

Defenceless and featherless, he stiffly treads
the whiteness of the theatre, losing pride;
no father and no deity by his side,
he is naked like the first. His body spreads.

First of all this tower crumbles and implodes.
The soul skims Babel, reconsiders, reckons
once more. Homo Erectus prevails, unbowed

still, the man stands tall again, his Muse beckons
him, reincarnation is a might-have-been:
re-entering yourself, you’re the man-machine.


translation: Erik Honders
_______________________________________________