7 Apr 2020

Concordia - Eendracht

.
CONCORDIA / EENDRACHT
The King's Speech
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.3794 d.d.27.03.20
Psychecolorogy nr.194 / electronic
iconography (click .txt)

.
Mr. Colori / C. Gijsen / E. Honders - Netherlands
.
--click picture to enlarge-
_____________________________________________________________


Eendracht


De natuurkunde van het menselijk geluk
Werkt met drie oude krachten, waar de gelijkheid
Vecht tegen de afstand, onderzoekt de vrijheid
De dimensie ‘ruimte’ (die kan eenvoudig stuk)

De broederschap verenigt, gaat over richting,
Brengt pijlen, eerder afgeschoten op elkaar,
Samen in een gezamenlijke vlucht; gevaar
Buigt af, bundeling dwingt actie tot verdichting

In vrijheid reik ik jou mijn weifelende hand,
Mijn gelijke, even alleen in een heelal
Dat wreed en leeg uitrekt, een onvatbare macht

Wij kiezen voor een gesloten formatie, lacht
Een onkenbare god daar schril om onze val?
Wij halen de schouders op: eendracht is ons land


C. Gijsen


____________________________________________________________
 
 
Concord


The laws of physics of the happy human heart
comprise three forces. Equality reduces
separating distance, while freedom peruses
the dimension of space (which simply falls apart).
 
Fraternity brings about unification
of directions; arrows once at cross purposes
are aligned into joint flight, sharing compasses.
Risk deflects and bundling brings accumulation.
 
Fully free I extend my hesitating hand
to you, my equal, lonely too in this vast all,
a cruel, empty force stretching it till kingdom come.
 
We opt for a close order formation. Does some
unknowable god there shrilly deride our fall?
Shoulders are shrugged in this land: united we stand.
 
 
translation: Erik Honders
 
____________________________________________________________