20 Jan 2013

Academia

 . 
Academia
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2301 d.d.04.01.13

electronic
Psychecolorogy nr. 147 / lightning nr. 8
 .
contribution to: Academy / Akademie - Klaus Staek - Germany
.

 --click picture to enlarge--
__________________________________________________
Academia

De Academie bleef voor ons gesloten,
Te ongepolijst waren wij: pokdalig
Onze huid en de gedachten, genoten
Van bedenkelijk allooi, te inhalig

De ingang was gebarricadeerd, boeken
Versperden de weg naar vliedende kennis
De wetenschap, deze kunst van het zoeken,
Bleef het verborgen rijk van schrik en schennis

Door het raam zagen wij een ijdele aap,
Die zich als een pauw een verenkleed aanmat
Met de faculteiten als een kleurenbad

Wij gingen dan toch naar binnen, naar het licht,
Troffen slechts onbenul en verveeld gegaap
Twee granaten ontploften in ons gezicht

C. Gijsen
__________________________________________________
Academia

To us, Academia was and stayed closed.
Far too unpolished we were, far too pockmarked
our skins and thoughts no less, our minds predisposed
to questionable pleasures: ravenous sharks.

Its entrance was barred, they played it by the book
that blocked the way to knowledge free of error.
And science, the art of knowing where to look,
remained a secret realm of fear and terror.

Through the window we saw a conceited ape
that donned a peacock’s plumage all trimmed with lace,
then mixed the faculties into a dye bath.

For more enlightenment we followed the path
inside to find stupid boredom, mouths agape
and two hand grenades exploding in our face.


translation  Erik Honders
__________________________________________________