27 Jan 2013

Gothic Revival nr.2

 . 
Revival 2.4
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2303 d.d.27.01.13
electronic
Psychecolorogy nr. 149 / lightning nr. 11
 .
contribution to: Art Gothique - France 

http://artgothique.blogspot.nl/
.
 --click picture to enlarge--
__________________________________________________ 
 Gotisch Reveil

Boven vrijheid verkozen wij de kerker
De Griek en de Romein verjoegen wij
Uit onze hoofden, denker werd weer werker,
Burger werd slaaf, wij hadden immer laag tij

Onze kerk echode het hemelgewelf
Wij schoolden samen onder luid glas-in-lood
Wanhoop schreeuwde uit het steen, ons naakte zelf
Scheurde open, verwijdde tot in de dood

De godin van de wijsheid greep één keer in,
Bijna Eva, onthuld, gaf zij opening
Van zaken en kennis van mens en natuur

Haar boodschap vervloog onder architectuur,
Van hogerhand gerestaureerd, en men hing
Het galgentouw aan de aangevreten muur


C. Gijsen
__________________________________________________
 


Gothic  Revival

No more freedom for us, we preferred the cage
and dispelled  the Greek and Roman from our minds.
Exit the thinker, the worker came downstage,
citizen became slave, we had but low tides.

Our church reflected the celestial shelf,
we gathered under loud leaded glass, the nave
cried out in stony despair, our naked self
tore open and expanded into the grave.

Just once Pallas Athena stepped in their way:
almost like Eva unveiled, she disclosed all
about right and wrong, nature and humankind.

Her words  got lost in what architects designed,
in what was restored by the powers that be, they
hung the hangman’s rope on the eroded wall.
 
translation: Erik Honders
__________________________________________________