20 Jan 2013

Air

 . 
AIR FORCE (female) 
The Museum of Instant Images - Mr. Colori - NL
cat.nr.2302 d.d.06.01.13
electronic
Psychecolorogy nr. 148 / lightning nr. 9 
 .
contribution to:
FEATURING Magazine - Netherlands
PC(TICTAC) - Germany
.

 --click picture to enlarge--
______________________________________________

De vrouw in de lucht


Wij zagen eerder de vrouw in haar element,
Het water, en raakten haar daar voor eeuwig kwijt
Maar zij kijkt vorsend omhoog, verlangend herkent
Haar blik het hemelsblauw als de mogelijkheid

Om terug te keren naar de verlaten man
Een vrouw kan vliegen, als dat woedend wordt gevraagd
Door de situatie of de liefde, zij kan
Opstijgen als Nike het oogluikend behaagt

De zeeën zijn lispelende landingsbanen,
Murenen verlichten de aanvliegroute
Voor haar, haar haar wappert in wuivende manen

Van puur purper over de boorden van de kist
De man, gekromd door spijt en gekozen boete,
Ziet haar naar hem komen en weet dat hij niets wist

C. Gijsen
______________________________________________

The airborne woman


Before, we saw the woman in her element:
the water. Lost her there forever and a day.
But her searching, longing look at the firmament
recognizes in its celestial blue a way

of getting herself back to the abandoned man.
A woman can fly if frenzied rage requires
her to, in certain fixes or in love. She can
rise, if ignorance-feigning Nike desires.

The seas are now a lisping airstrip for her plane,
as moray eels light up the path of its descent
for her. Her long streaming hair flies in waving manes

of pure purple over her old crate’s boards and wings.
The man, by remorse and elected penance bent,
sees her coming, knows he knew nothing about things.

translation: Erik Honders

______________________________________________