1 Nov 2013

Pride (The seven deadly Sins)

.
Superbia / BOOK 38
The Museum of Instant Images - Mr. Colori
cat.nr.2113 d.d.20.02.12
electronic  /  lost planes nr. 57
Mr. Colori / C. Gijsen / Erik Honders - Netherlands
.
contribution to: World is a town - Cheryl Penn - South Africa

contribution to: Visions of Bosch - Netherlands
.
________________________________________ 
Hoogmoed
 
Je was zestien en je leefde onder lafaards
En lage voorhoofden; je woord ging niet teloor,
Maar bleef onbegrepen. Je liep over het spoor
Van genieën en leiders, je stem klonk onaards

Als je je evangelie dicteerde aan de
Bomen en de vogels: verwaten Franciscus.
Spreken werd preken, groeten een eerloze klus
Voor soldaten, slechts isolement houdt staande.

Er stond niemand naast je, onder je was het druk.
De zelfgekozen hoogte ijlde, oversteeg
Blakend de toppen van het ordinair geluk

Dat het uitschot hoerig omhelsde om je heen.
Zagen zij niet: hoe zinloos hun bestaan, hoe leeg?
Maar zij hoorden je al niet meer, je was alleen.

C. Gijsen
________________________________________

Pride

You lived among cowards and low foreheads: a star,
only sixteen. Your words, though, were of no avail:
not lost, but falling flat. And following the trail
of leaders and great minds, your voice came from afar

when you dictated your holy gospel to birds
in trees, like a St Francis with an attitude.
Speaking became preaching, saluting was eschewed,
a chore for soldiers. Only isolation girds.

No one was beside you, the crowds stayed put below.
Your self-willed height made delirious, you would go
up radiantly past tops of cheap happiness,

whorishly hugged by lowlifes. How could they not know
how futile their existence was, its emptiness?
But they were out of earshot, you were on your own.

translation: Erik Honders