1 Nov 2013

Wrath (The seven deadly Sins)

.
IRA / Gramschap

The Museum of Instant Images - Mr. Colori
cat.nr.2175 d.d.29.07.12
electronic
Mr. Colori / C. Gijsen / Erik Honders - Netherlands
.
contribution to: Visions of Bosch - Netherlands
http://boschvisions.blogspot.nl 
.
________________________________________
Toorn
Je was zesendertig en keek nog steeds onrijp
Terug in het gezicht van je vroegwijze kind.
‘Hoe kan jij praten, zeggen wat jij ervan vindt?’;
Geluidloos schroeide je schreeuw over je luchtpijp.

Zelfverwekt leven vloog je naar de keel en kneep
Door. Je boosheid was vooral overlevingsdrang,
Diende geen ander doel, je liep in kreeftengang
Maar moest vooruit, raakte in een loden houdgreep.

Je voelde geen schuld, anderen legden strikken
En bekortten je adem: je moest dus wel slaan.
Verwijten raakten je niet, slechts speldenprikken

Op een stekelvarken, kritiek smaakte naar niets.
Je was god, niemand mocht nog tegen je opstaan

,Je ging hier weg, schopte tegen de kinderfiets

C. Gijsen

________________________________________

Wrath

At thirty-six, your maturity still remote,
you looked back into your forward child’s cocky face.
‘What gives you the right to speak, being so out of place?’
A silent shout rose scorchingly inside your throat.

Self-begotten life flew at your throat, uncontrolled,
and squeezed some more. Your rage served the urge to survive
only. Moving lobster-like, you would not arrive
anywhere soon, caught in this leaden stranglehold.

Was it your fault? Others had put you in this fix.
Had cut short your breath. Striking was your only choice.
Reproaches left you unaffected like pin-pricks

on a porcupine. Criticism tasted flat.
You were a god. No one was to ignore your voice.
You left, kicking the children’s bike, startling the cat.

translation: Erik Honders