1 Nov 2013

The Ship of Fools III

. 
The Ship of Fools III 
 The Museum of Instant Images
cat.nr.2509 d.d.10.10.13
electronic / poem 
Mr. Colori / C. Gijsen - Netherlands
.
contribution to: Visions of Bosch - Netherlands
--click picture to enlarge--
________________________________________
Het Narrenschip

III

Van deze bodem kun je niet af, haven
En zee zijn eender, één wereld ongedeeld,
Zonder naad of las, als een monochroom beeld
Dat het verlangende oog niet kan laven

Je broer een nar, zijn zotskolf hier een bewijs
Van eruditie en overredingskracht
Je vrouw een non, die met lakse overmacht
Je overboekt naar deze doelloze reis

Aangemonsterd voor de wedren naar de kaap,
Die alle dwazen dwingend laat verdwijnen,
Beroofd van hun aardse lusten, welt een gaap

Op: herinnering aan rijkere wijnen
Wij kunnen hier niet weg en gaan maar slapen,
De schilder zal onze zielen afschrapen

C. Gijsen
________________________________________
The Ship of Fools

III

To this bottom you can never say goodbye.
Port and sea are one, an undivided home,
no seams or welds, like a print in monochrome
that cannot satisfy the desirous eye.

Your brother’s a clown. Here his bauble lays claim
to his learning and powers of persuasion.
Your wife’s a nun. Rising to the occasion, 
she rebooks you to this journey without aim.

Signed up for the race to the elusive cape
that compulsively strikes all fools off the rolls,
deprived of their worldly pleasures, a yawn wells

up in memory of wines with richer smells.
As we cannot leave this place, we sleep agape:
the painter will take pains to scrape off our souls.

translation: Erik Honders
________________________________________